Albumin;Csv, KBA

 

Kvantitetsnummer

19664

SP: NPU19664

 

Kortnavn

Albumin;Csv

 

Synonym

Spinal-albumin


Analyseforkortelse

Alb_Csv


IUPAC

NPU19664 Csv-Albumin; massek. = ? mg/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

De klinisk biokemiske afdelinger Holbæk, Slagelse og Kalundborg.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider DOK 597944

 

Prøvemateriale
10 ml spidsglas 
0,2 ml spinalvæske

 

  
Prøvebehandling

Centrifugering: Centrifugeres inden analysering

Opbevaring:

1 døgn ved 20oC, 2 mdr. 4oC, 1 år ved -20oC

Forsendelse:

 Prøven kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Blodtilblanding

 


Referenceinterval

100-370 mg/l*

 

*Rigshospitalet, vejl. 2013

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om inflammation i CNS.

På samme prøve kan bestilles Csv-Erythrocytter, Csv-Leukocytter og Csv-Glukose

 

Medicinsk baggrund

Albumin syntetiseres ikke i centralnervesystemet, hvorfor al spinalvæskens albumin stammer fra blodet. Ved en normalt fungerende blod-hjernebarriere indeholder spinalvæsken 100-500 gange mindre albumin end serum. Variationer i Csv-albumin skyldes enten variationer i serum albumin eller forstyrrelser i blod-hjernebarrieren.


Tolkning

Forhøjede værdier: Ses både med og uden samtidig forhøjede celletal. Ved samtidig forhøjede celletal er der sandsynligvis tale om infektion, mens et isoleret protein indhold kan tyde på Dissemineret sclerose, medullakompression eller neoplasi.

  

Molvægt

66458

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 249 mg/l

Niveau 421 mg/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

8,5 %

11,3 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020