Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1685

SP: NPU01685

 

Kortnavn

Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P


Synonym

INR, PT, PP-tid, Faktor II+VII+X, , Prothrombin+proconvertin, Thromboplastin tid,

Koagulation, vævsfaktor-induceret

 

Analyseforkortelse

INR


IUPAC

NPU01685 P—Koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551


Udføres

Dagligt også i vagtperioden.
Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale
Plasma
 

Glastype:

Citratglas. Af hensyn til fortyndingsforhold er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt (80-110 %).

 

Mængde:
Minimum 0,5 mL.

  
Prøvebehandling

Afhentningsordning:

Holdbarhed 1 døgn i fuldblod ved 21 °C.

 

Centrifugering:

 

Centrifugeres ved 20 °C enten 3000G i 10 min., 2500G i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 s.

 

Ved evt. afpipettering af plasma undlades mindst 3 mm over buffercoat.

 

Opbevaring:

 

Fuldblod kan opbevares 1 døgn ved 20 °C (kan ikke opbevares ved 4 °C).

Afpipetteret plasma kan opbevares 1 døgn ved 20 °C, 30 døgn ved -20 °C og 1 år ved -80 °C.

 

Forsendelse:

 

Citrat-stabiliseret fuldblod kan sendes som almindelig post, undtagen op til weekend og helligdage.

Nedfrossent plasma kan sendes i tøris.
 

Interferens:

 

Afkøling til 4 °C kan give falsk for høj aktivitet (lav INR) pga kuldeaktivering af faktor VII.

Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning.


Referenceinterval

 

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn

0

1 mdr.

<  1,4

INR

 

1 mdr. 

< 17 år

<  1,3

INR

 

 

 

 

Kvinder/Mænd

17 år

100 år

0,8 - 1,2

INR

 

Terapeutiske interval

Vil oftest være INR 2,0 - 3,0.

Der findes nationale og internationale guidelines for terapeutiske intervaller ved forskellige kliniske tilstande (link). Disse intervaller sikrer bedst mulig tromboseprofylakse og mindst mulig blødningsrisiko. Guidelines for den kliniske situation skal følges.

Der kan være begrundelse for individuelle afvigelser fra guidelines bl.a. som følge af risikofaktorer.
 

Anbefalede INR-værdier ved diagnostiske og/eller operative indgreb på antikoagulerede patienter:
Se vejledningen "Antitrombotisk behandling - perioperativ regulering"

 

Ringegrænser

> 5,0 INR

 

Indikation

Undersøgelse af leverfunktion.

Screening for hæmostasedefekter.

Styring af antikoagulansbehandling med K-vitamin antigonister.

 

Tolkning

INR (International Normalized Ratio) er defineret ved ligningen: INR=(PT ratio)ISI
hvor PT ratio er forholdet mellem koagulationstiden for patientens plasma og normalplasma, og ISI er det til analysen anvendte thromboplastins "Sensitivitets-Index".
INR angives at være metodeuafhængig, således at værdier fra forskellige laboratorier er direkte sammenlignelige.

 

Lave værdier:

Anses for betydningsløst, men kan ses postoperativt, ved maligne tumorer, under graviditet og estrogenbehandling.
 

Forhøjede værdier:

Fås ved antikoagulationsbehandling med K-vitamin antagonister (Dicumarol, Warfarin).

Ses desuden ved nedsat dannelse som følge af K-vitaminmangel (malabsoption), parenkymatøs leverbeskadigelse, ved øget forbrug af koagulationsfaktorer ved dissemineret intravaskulær koagulation.

Endelig findes medfødt mangel på faktor II, VII og X.

 

 

Variation på analyseresultat

Niveau 1,1 INR Niveau 2,7 INR
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 7,4 % 10,7 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 4 % 4 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel* 15,1 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Revideret

2020-02-10


 
10.02.2020