Jern; P, KBA

 

Kvantitetsnummer

2508

SP nr.: NPU02508

 

Kortnavn

Jern;P

 

Synonym

Fe


Analyseforkortelse

Fe


IUPAC

NPU02508 P—Jern; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt/hverdage

Klinisk Biokemi, på alle laboratorier i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Plasma.

 

Glastype: 

Heparin-gelglas.

 

Mængde: 

Minimum 0,5 ml plasma. 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 1 døgn i fuldblod ved 21 oC.  

Centrifugeres og afpipetteres inden: 1 døgn.

 

Opbevaring efter adskillelse: 7 døgn ved 20 °C

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas, fuldblod eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som

                   almindelig post.

 

Referenceinterval

Fra alder(≥)  Til alder (<)  Interval
Børn 1 dag  12 mdr. 2,9 – 22,9 µmol/L
  1 år 6 år 4,6 – 27,6 µmol/L
Piger 6 år  11 år 7,7 – 29,3 µmol/L
  11 år 19 år 6,3 – 33,4 µmol/L
Drenge 6 år  11 år 6,2 – 29,8 µmol/L
  11 år 19 år 8,3 – 32,4 µmol/L
Voksne 19 år 9 - 34 µmol/L

Kilde: NORIP samt DSKB børnereferenceinterval

 

Indikation

Udredning af hæmokromatose og mistanke forgiftning. Ved udredning af hæmokromatose bør analysen fortrinsvis udføres på fastende pt. sammen med transferrin. Ved mistanke om forgiftning, er faste ikke nødvendig.

 

Medicinsk baggrund

I plasma transporteres jern bundet til transferrin. Hvert transferrin molekyle binder to jern-ioner og frit jern forekommer som hovedregel ikke, da frit jern er giftigt. Transferrin koncentrationen bestemmer hvor meget jern der kan transporteres og benævnes TIBC (Total Iron Binding Capacity) eller jern-mætning. Plasma-jern afhænger af tilførsel (optagelse fra tarmen samt fra nedbrydning af erythrocytter) og forbrug. Forbruget afhænger af erytropoesen og hvor meget der lagres i depoterne. Ved normal erytropoese omsættes plasma-poolen 8 -10 gange i døgnet medens depoterne omsættes meget langsomt.

Frit jern er meget giftigt og forgiftning ses, når jern koncentration overstiger transferrins bindingskapacitet.

 
Tolkning

P-Jern har varierende koncentration gennem døgnet med højeste værdi tidligt om morgenen. Der er måltidsvariation afhængig af kosten. Den kliniske betydning vil være varierende, hvorfor faste tilrådes. Faldende koncentration i sidste trimester af graviditet. P-piller øger koncentrationen.
Forhøjede værdier ses ved heriditær hæmokromatose, hæmosiderose, peroral og parenteral jernterapi, akut jernforgiftning, hæmolytiskeanæmier, akut leukæmi, akut hepatitis og cirrhosis hepatis.

Nedsatte værdier ses ved jernmangel anæmi, akut og kronisk inflammation samt malnutrition.

 

Analysen er ikke særlig anvendelig i udredning af anæmi. Her bør anvendes ferritin og hæmoglobin. Er der samtidige inflammatoriske processer, kan ferritin være forhøjet, da det er en akut fasereaktant. Her kan jern-mætning anvendes.

Bør udføres samtidig med Transferrin;P for at beregne jern-mætningen, da en isoleret måling af Jern;P kan være vanskelig at fortolke.
 

Molvægt
55,85

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 13,7 µmol/l

Niveau 27,5 µmol/l

Niveau 41,9 µmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

13,7 %

8,4 %

8,8 %

Biologisk variation (intraindividuel)

26,5 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

75 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-07-06


 
05.08.2020