Homocystein; P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

  

Kvantitetsnummer

4073

SP: NPU04073

 

Kortnavn

Homocystein;P


Synonym

HCY, Homocystein


Analyseforkortelse

Homocystin


IUPAC

NPU04073 P—Homocystein; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551


Udføres

Udføres dagligt på de Klinisk biokemiske afdelinger Holbæk, Næstved og Roskilde.

 

Svartider

Analysen er en kemisk analyse. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype: 

Heparin-gelglas

 

Mængde: 

2 mL

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 1 time

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 4 døgn ved 20 °C, 4 uger ved 4 °C, 4 år ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres, som Q-mærket post.

 


Referenceinterval

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

 0

 60 år

 <15

 µmol/L

 60 år

 

 <18

 µmol/L

Kilde: Lyngbye Laboratoriemedicin 2010, s. 259.

 

Ringegrænse

Ingen

  

Indikation

Homocystein rekvireres kun som led i en Trombofiliudredning for at udelukke hereditær hyperhomocysteinæmi.

 

Medicinsk baggrund

En lang række faktorer har indflydelse på plasma-homocystein: alder, muskelmasse, indtagelse af visse lægemidler samt levevis, herunder rygning, alkohol, kaffe og fysisk aktivitet. Nedsat nyrefunktion kan være ledsaget af værdier af plasma-homocystein på op til 70 µmol/L. Forhøjede værdier op til 30 µmol/L er beskrevet ved indgift af lægemidler som antiepileptika og kolestyramin samt hos patienter med hypothyroidisme (lavt stofskifte), psoriasis, leukæmi og tumorer. Plasma-homocystein falder med 30-50 % i løbet af graviditeten.

 

Tolkning

Værdier over referenceintervallet kan være udtryk for vitaminmangel. Folat, vitamin B6 og vitamin B12 spiller vigtige roller i omsætningen af homocystein. Kostbetinget mangel på disse vitaminer kan derfor give forhøjet homocystein. Folatmangel er den hyppigste årsag.

Plasma-homocystein >30 µmol/L bør føre til udredning for arvelig stofskiftesygdom (hyperhomocysteinæmi).

Niveauet af homocystein er afhængig af genetiske variationer i enzymet MTHFR.

     

Molvægt
135,19

 

Variation på analyseresultat

Niveau 12 µmol/L

Niveau 39 µmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

18,1  %

14,3  %

Biologisk variation (intraindividuel)

8,3 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

34 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

Revideret 2020-04-14


 
26.05.2020