ANA-screening (Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P), KBA

 
Analysenummer

28402

SP: NPU28402

 

Kortnavn

Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P

 

Forkortelse

ANA Scr

 

Synonym

ANA-Screening

ANA

ENA

Connective tissue disease antistof

 

IUPAC

NPU28402 P-Bindevævssygdom-relateret antistof;arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt

Klinisk Biokemi, på følgende laboratorier i Region Sjælland:

Nykøbing F og Roskilde

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Gelglas

  

Mængde:

1 mL

  

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbar 1 døgn i fuldblod ved 20-25 °C.

 

 

Centrifugeres inden

1 døgn efter prøvetagning.

 

Opbevaring efter adskillelse3 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C, 12 måneder ved -20 °C.

 

Forsendelse:

 


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som almindelig post.

  

Referenceinterval

Tolkning 

Interval

      Enhed  

Negativ:

< 0,7

   ratio

  Tvivlsom/gråzone:    

0,7-1,0

   ratio

Positiv: 

>1,0

   ratio

 

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

 

Indikation
ANA-Screening
anvendes ved mistanke om generaliseret bindevævssygdom  Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Sklerodermi (SSC), Sjøgrens Syndrom (SS), Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) eller Dermato-poly-myositis (DM/PM).

ANA-screening kan ikke anvendes til at følge sygdomsudvikling og -behandling. Ved visse sygdomme kan nogle af de nedenfor angivne komponenter dog anvendes til dette formål.

ANA-screening gentages normalt ikke. Ved stærk klinisk mistanke om bindevævssygdom eller behov for revurdering, kan gentagelse af ANA-Screening være indiceret. 
  

Tolkning
En negativ test taler imod bindevævssygdom, især SLE og Sjøgrens syndrom (prædiktiv værdi af negativ test ligger i området 90-97 % afhængig af mistænkte sygdom). En positiv test er ret uspecifik (prædiktiv værdi af positiv test 10-20 %). Ved svaret tvivlsom bør prøven gentages efter ca. 3 måneder.


Resultaterne skal tolkes i relation til det kliniske billede.  

 

Ved positiv ANA-screening kan resultatet udspecificeres i de komponenter, der er angivet nedenfor.

 

Klinisk biokemisk afdeling udspecificerer automatisk alle positive ANA-udredninger i nedenstående komponenter, når rekvirenten er en sygehusafdeling, praktiserende reumatolog eller børnelæge. Tidsgrænsen for en automatisk udredning er et halvt år, (dvs. at der skal gå mere end et halvt år mellem hver udredning). Fra praksis udredes ved forespørgsler til den klinisk biokemiske afdeling, der har udført ANA-screeningen. Alle positive ANA-prøver gemmes i Klinisk biokemisk afdeling i tre måneder med henblik på eventuel udredning.

 

NPU26647 Smiths-Ab(IgG);P (Sm)

NPU12564 Sjøgren syndrom [SSA]-Ab(IgG);P (SS-A, anti-Ro)*

NPU12567 Sjøgren syndrom [SSB]-Ab(IgG);P (SS-B, anti-La)

NPU26646 U1 snRNP(70 kDa+A+C)-Ab(IgG);P (U1 snRNP)

NPU26642 Histidin-tRNA-ligase[Jo1]-Ab(IgG);P (Jo-1)

NPU26643 DNA topoisomerase1-Ab(IgG)[Scl70];P (Scl-70)

NPU26644 Major centromere B-Ab(IgG);P (Centromer, CENP-B) 

NPU16393 DNA (dobbeltstrenget)-Ab(IgG);P (dsDNA)

 

*) Positiv SS-A udspecificeres yderligere. Se analysen NPU12564 Sjøgren syndrom [SSA]-Ab(IgG);P

 

Rheumatologiske afdelinger og speciallæger kan desuden ved positiv screening yderligere bestille udredning af nedenstående sjældne autoantistoffer. Prøver til disse analyser sendes til KBA i Herlev til analysering. Der efterbestilles ved telefonisk henvendelse til den klinisk biokemiske afdeling i Region Sjælland, der har udført den primære udredning.

 

NPU28388 Fibrillarin-Ab(IgG);P

NPU28389 RNA pol III RPC1-Ab(IgG);P

NPU28160 Ribosomal protein-Ab(IgG) [Rib P];P

NPU28387 EXOSC10-Ab(IgG) [PM-Scl100];P

NPU12584 PCNA-Ab;P

NPU28386 CHD-4 -Ab(IgG) [Mi-2];P

 

Link til analysebeskrivelser i KBA Herlev

 

 

Forekomst (i %) af specifikke antinukleære antistoffer. For øvrig klinisk tolkning henvises til Region Sjællands LMV eller  analysebeskrivelser i KBA Herlev.

Antistof mod

Systemisk

Lupus

Erythema-tosus

(SLE)

(%)

Mixed

Connective

Tissue

Disease

(MCTD)  (%)

Sklero-

dermi

(SCL)

 (%)

Sjögren

Syndrom

(SS)

 (%)

Poly-/Dermato-myositis

(%)

Kommentar

Sm

20-30

 

 

 

 

Diagnostisk for SLE

SSA (anti-Ro)

40-50

 

 

60-75

 

Neonatal Lupus: >95 %             

SSB (anti-La)

10-40

 

 

40-90

 

U1 snRNP

30-70

95-100

 

 

 

Definerer MCTD

Jo-1

 

 

 

 

25-30

 

Scl-70

 

 

30-70

 

 

Specifik for sklerodermi

Centromer (CENP-B)

 

 

CREST 70-80

 

 

Raynauds syndrom og primær

biliær cirrose (ca.10-20 %)

dsDNA

60-90

 

 

 

 

Mistanke om autoimmune sygdomme, især SLE
Fibrillarin   6-8  Meget specifik for sklerodermi
Rib P15-20     Diagnostisk for SLE
Mi-2    

DM Voksen:

 15-31

DM Juv.:

 10-15

Forekomst ved PM: <1 %
PM-Scl100   PM 8

Findes hos 24 % af patienter med

polymyositis/scleroderma 

overlap syndrom

PCNA <5    Diagnostisk for SLE
RNA pol III  4-25  Risikomarkør for fortykkelse af huden, renal krise

Kilder: Thermo Fisher Diagnostics ApS, C Vitali et al. Classification criteria for Sjögren’s syndrome: a revised version of the european criteria proposed by the American-European Consensus Group. Ann Rheum Dis 2002;61:554-558

 

Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

31 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

  

 

 Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 46 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

  

Dato

Revideret 2019-07-10

 

 

 

 

 


 
14.08.2019