Østradiol;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1972

SP: NPU01972 

 

Kortnavn

Østradiol; P

 

Synonym

Estradiol

 

Analyseforkortelse

Østradiol

 

IUPAC
NPU01972 P—Estradiol; stofk. = ? nmol/L

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de Klinisk Biokemiske Afdelinger, Holbæk, Køge og Næstved Sygehuse.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale
Afhentningsordning: Fuldblod

  

Plasma

  

Glastype

Heparin-gelglas

 

Mængde

Min. 0,5 mL plasma

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 1 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 1 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 1 år ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres. Sendes som Q-mærket post.

Interferens:

Stærkt lipæmiske prøver kan ikke analyseres.

 


Referenceinterval

 Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

 

0 dage

8 år

<0,2

nmol/L

Kvinder

 

 

 

 

Follikulær fase

 

 

0,2-0,4

nmol/L

Ovulationstop

 

 

0,6-2,1

nmol/L

Luteal fase

 

 

0,3-0,9

nmol/L

Postmenopausalt

 

 

<0,2

nmol/L

 

 

 

 

 

Mænd

 

 

<0,2

nmol/L

 

KILDE: Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyres laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S

 

Indikation

Udredning ved mistanke om svigtende gonadefunktion. Terapikontrol ved infertilitet.   

 

Medicinsk Baggrund

Østradiol dannes i ovarierne under påvirkning af hypofyse gonadotropinerne. Små mængder dannes i binyrerne og i testes. Hos fertile, ikke–gravide kvinder udgør østradiol den dominerende østrogen aktivitet. Under menstruationscyklus varierer ovariernes sekretion af østradiol på en karakteristisk måde med lav sekretion i begyngelsen af follikel–fasen for derefter at stige og nå et maksimum straks før ovulationen. Under luteal–fasen falder koncentrationen hurtigt. Under graviditetens senere halvdel er placenta den dominerende producent af østradiol. I cirkulationen transporteres østradiol bundet til sexualhormonbindande globulin (SHBG) og albumin. Det bundne østradiol står i ligevægt med en lille fri fraktion, som er ansvarlig for den biologiske aktivitet.

 

Tolkning
Forhøjede værdier: Hos børn (piger) tyder forhøjede værdier på puberta præcox, hos mænd på østrogenproducerende tumor. En jævn stigning ses graviditeten igennem som udtryk for, at "den føtoplacentære enhed" fungerer. 
Øget koncentration ved behandling med gonadotropin, LHRH, Clomifen og Tamoxifen.
  

Nedsatte værdier: Amenoré, anovulatorisk cyklus eller Stein Lewenthalìs syndrom.
Nedsat koncentration ved behandling med syntetisk estrogen og Danazol. 

  

Lægemidlet Fulvestrant (Faslodex®) kan forårsage falsk forhøjede østradiolresultater pga. krydsreaktion. Hos kvinder i Faslodex behandling kan AMH bruges som alternativ menopause markør, hvis der er klinisk behov for en biokemisk menopause markør.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

Molvægt

272,4 g/mol

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,2 nmol/L

Niveau 1,3 nmol/L

Niveau 2,6 nmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

37,4 %

15,2 %

15,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

2021-03-09


 
09.03.2021