Glukose;P(vB; fPt), KBA

 

 

Kortnavn

Glukose;P(vB; fPt)

 

Analysenummer

35842

 

Synonym

Diagnostisk glukose

 

Analyseforkortelse

Glu diag

 

IUPAC

DNK35842 P(vB; fPt)—Glucose; stofk.(diagnostisk) = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt.

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma

Glastype: Glas indeholdende natriumflourid-citronsyre-EDTA

Mængde: 3 ml

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

24 timer

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

24 timer ved ved 20 °C, 7 døgn ved  4 °C, 4 uger ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin på grund af risikoen for fejlagtigt lave resultater.

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfapyridin på grund af risikoen for fejlagtigt høje resultater.

 

Vigtigt/særlige forhold: Glasset vendes forsigtigt op og ned 10 gange for at reducere muligheden for hæmolyse.

 

Referenceinterval (faste værdier)

<7,0    mmol/l*

 

*Kilde: Vedtaget beslutningsgrænse DSAM.

 

Indikation

Mistanke om hyper- eller hypoglykæmi.

 

 

Tolkning

Diagnosen diabetes mellitus stilles ved måling af en HbA1c værdi på eller over 48 mmol/mol, to gange.

HbA1c kan ikke anvendes diagnostisk ved patienter med nyreinsufficiens, hæmoglobinopati samt hæmatologiske sygdomme, der påvirker erythrocytlevetiden. Her anvendes diagnostisk glukose og diagnosen stilles ved måling af faste-plasmaglukose to gange. Er begge værdier ≥ 7,0 mmol/l har patienten diabetes mellitus.

Ved faste-plasmaglukose værdier mellem 6.0 og 7.0 mmol/l kan diagnosen stilles ved den orale glukosetolerancetest (se OGTT).
OGTT anbefales ikke til brug i daglig klinisk praksis.

 

Molvægt

180,16

 

Revideret

2020-12-08


 
08.12.2020