25-OH-Vitamin D (D2 + D3), KBA

 

Analysen reklvireres i webreq via profilen: Osteoporose/Rachitis.

 

Kvantitets nummer

10267

SP: NPU10267

 

Kortnavn

25-OH-Vitamin D(D3+D2);P


Synonym

Vitamin D, 25-Hydroxy Vitamin D2 + D3

Kun med relation til D3: Cholecalciferol, Calcifediol, Calcidiol.

Kun med relation til D2: Ergocalciferol


Analyseforkortelse

VitaminD


IUPAC

NPU10267 P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol; stofk. = ? nmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Holbæk, Roskilde og Køge.

og på hverdage på Klinisk Biokemisk Afdeling Næstved

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

Glastype:Gelglas

 

Mængde: Mindst 0,5 ml serum. 

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 °C

Afpipetteres inden: Glas uden gel afpipetteres efter centrifugering

(før postforsendelse).

 

Opbevaring: 1 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 1 år ved -20 °C.

                  Undgå henstilling i direkte sollys.

 

Forsendelse: Afpipetteret prøvemateriale kan sendes som Q-mærket post.

 

Interferens: Lipæmi, hæmolyse.

 


Referenceinterval

50-160 nmol/L*

 

*Kilde: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/vitamin-d/

Obs: Der er betydelig årstidsvariationer for P-25-Hydroxy-D vitamin. Det anførte område på 50-160 nmol/L er bestemt i sensommerperioden (Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital).

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Indikationer for bestemmelse af D-vitaminstatus:

1.     Patienter med kliniske symptomer på eller hvor man har mistanke om svær D-vitaminmangel som følge af deres livsførelse (ringe soleksponering, ophold inden døre, dækkende klæder).

2.      Gravide med mørk hud eller tildækkende påklædning om sommeren. 

3.      Familiemedlemmer (husstanden) til personer med mørk hud eller tildækkende påklædning, som har svær D-vitaminmangel.

4.       Patienter med en sygdom, hvor D-vitaminstatus er af betydning som årsag og/eller for behandlingseffekt:
- knogleskørhed
- gastro-intestinal sygdom med malabsorption 
- leversygdom
- nyresygdom
- neuromuskulære sygdomme (patienter med øget risiko for fald og frakturer)
- forhøjet produktion af biskjoldbruskkirtelhormon (hyperparathyroidisme) 
- forstyrrelser i kalkbalancen (hypo-/hyperkalcæmi)

 

Ved påvist D-vitaminmangel bør også måles: P-PTH, P-Basiske fosfataser og S-Calcium (total).


Medicinsk baggrund

D-vitaminmangel er ofte asymptomatisk, derfor er sygdommen underdiagnosticeret. D-vitamin, der indtages gennem kosten eller dannes i huden, er hovedsagelig vitamin-D3 (cholecalciferol), og tabletter med D-vitamin indeholder ligeledes oftest vitamin-D3, mens flydende præparater (D-vitamin dråber til børn og injektionsvæske til behandling af svær mangel) indeholder vitamin-D2 (ergocalciferol).

Forhøjede værdier ses ved overdosis af vitamin D ved peroralt indtag.


Nedsatte værdier ses ved rachitis og osteomalaci ved utilstrækkelig vitamin D indtagelse eller ved manglende sollyseksposition, samt ved visse former for malabsorption, f.eks. efter tarmresektion. Desuden ved øget metabolisering af vitamin D, f.eks. ved leverinduktion (patienter i behandling med antiepileptika eller barbiturater). 

 

Tolkning

Vurdering af mangel tilstand

< 12 nmol/L

Svær mangel (rachitis og osteomalaci kan forekomme)

12 – 25 nmol/L

Mangel

25-50 nmol/L

Insufficiens

> 50 nmol/L

Sufficient

75-150 nmol/L

Optimalt niveau hos osteoporosepatienter og nyrepatienter

> ca. 200 nmol/L

Risiko for toksicitet

Litteratur: Sundhedsstyrelsens vejledning 2010.

 

Toksicitet: Det øvre tolerable indtag af vitamin D for voksne anslås at være 250 mikrogram pr. dag taget gennem længere tid.

 

D vitamin status bør i givet fald kontrolleres tidligst 3-4 måneder efter behandling

 

Næstved analyserer ikke D vitamin, hvis der foreligger et resultat  inden for reference intervallet målt  indenfor de seneste 9 måneder.

Ved telefonisk kontakt med læge på KBA, inden næste prøvetagning, kan det arrangeres,  at reglen kan tilsidesættes i særlige kliniske situationer.

 

Variation på analyserresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 56 nmol/L

Niveau 108 nmol/L

Niveau 286 nmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

30,8 %

21,2 %

21,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

 

* Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Molvægt

25-Hydroxy-Vitamin D3: 400,65 g/mol

25-Hydroxy-Vitamin D2: 412,65 g/mol

 

Dato

Revideret 2020-03-11


 
13.03.2020