Koag. overflade-induceret [APTT];P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling 

 

OBS! Såfremt patienten er i behandling med ufraktioneret heparin kontaktes KBA før prøvetagning, da prøven skal håndteres hurtigt.

  

Kvantitetsnummer

1682
SP: NPU01682

 

Kortnavn

Koag. overflade-induceret [APTT];P

 

Synonym

APTT, Aktiveret Partiel Thromboplastintid, Koagulation, overfladeinduceret


Analyseforkortelse

APTT


IUPAC

NPU01682 P-Koagulation, overflade-induceret; tid = ? s

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt, også i vagtperioden.

Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk, Kalundborg, Køge, Næstved og Nykøbing F og Slagelse.

  

OBS: Såfremt patienten er i behandling med ufraktioneret heparin, kontaktes Klinisk Biokemisk Afdeling før prøvetagning, da dette kræver særlig prøvehåndtering.

     

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Citratglas. Af hensyn til fortyndingsforhold er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt (80-110 %).

 

Mængde:

Minimum 0,5 mL

  

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved

 stuetemp. (20-25 °C)

 120 minutter*. Kan ikke opbevares ved 2-8 °C.

 Holdbarhed i plasma

 efter adskillelse

  • Såfremt prøven skal analyseres i Nykøbing F, Næstved eller Slagelse: Holdbarhed 4 timer ved 20-25 °C i centrifugeret primærglas eller afpipetteret plasma. 
  • Såfremt prøven skal analyseres i Holbæk, Kalundborg eller Køge: Holdbarhed 6 timer ved 20-25 °C i centrifugeret primærglas eller afpipetteret plasma
  • Ved afpipettering af plasma undlades mindst 3 mm over cellelaget. 
  • Kan ikke opbevares ved 2-8 °C.
  • Såfremt afpipetteret plasma skal fryses, skal plasma være trombocytfrit, hvorfor der kræves dobbelt centrifugering**. Holdbarhed af separeret plasma er 2 uger ved -20 °C.

 Forsendelse

 Nedfrosset plasma kan sendes i tøris.

 Sendes som Q-mærket post.

 Interferens Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning

      

*) Såfremt det er oplyst af rekvirenten, at patienten er i behandling med ufraktioneret heparin, skal prøven centrifugeres og enten afpipetteres eller analyseres inden for 60 minutter

  

**) Dobbeltcentrifugering:

Centrifugering foretages ved 3000 g og 20 °C i 10 minutter. Alternativt centrifugeres ved 2000 g og 20 °C i 15 min. eller i STAT centrifuge med langsom nedbremsning ved ca. 4400 g i 180 sekunder (StatSpin 8500 rpm, Hettich EBA 200 S 4440 g).

Plasma afpipetteres efter første centrifugering (undlad mindst 3 mm over cellelaget ~ 0,5 mL) i plastglas, som centrifugeres igen. Herefter afpipetteres plasma igen forsigtigt og kan efterfølgende fryses.

  

Referenceinterval

27-40 s 

Referenceinterval fastlagt af OUH

  

Ringegrænse
Ingen

 

Indikation

Screening for funktionen af det interne og fælles koagulationssystem.

Monitorering af intravenøs behandling med højdosis ufraktioneret heparin.

Screening for Lupus antikoagulans ved tendens til arteriel eller venøs trombose.

Diagnostik og kontrol af dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).

  

APTT kan ikke anvendes til monitorering af behandling med lavmolekylært heparin.

 

Medicinsk baggrund

APTT er et mål for rækken af koagulationsfaktorer, der udgør det interne koagulationssystem og fællessystemet, især FVIII og FIX.

Det interne system aktiveres ved omdannelse af FXII til FXIIa ved overfladekontakt med kollagen. FXIIa aktiveres uafhængigt af calcium videre til FIXa, der sammen med FVIII, Ca++ og phospholipid danner et thromboplastinkompleks. Dette kompleks aktiverer FX i det fælles system, der aktiverer andre faktorer til dannelse af fibrin.

 

Tolkning

Forlænget APTT værdi ses ved nedsat dannelse af funktionelle koagulationsfaktorer, øget forbrug af koagulationsfaktorer eller antistofdannelse mod koagulationsfaktorer i interne og fælles koagulationssystem.

Analysen påvirkes af AK behandling (K-vitamin antagonist behandling).

 

Bemærk: Resultater på prøver trukket fra venekatetre, som har været gennemskyllet med heparin, kan være fejlbehæftede.

 

Molvægt

-

 

 

Variation på analyseresultat

Niveau 40 sek.Niveau 94 sek.
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)6,4 %11,6 %
 Biologisk variation (intraindividuel)2,7 %2,7 %

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*17,8 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

 

 

Dato

2021-01-15


 
29.01.2021