Bilirubiner;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

Bilirubin:1370

Neonatal bilirubin: 4145

SPnr: NPU01370

 

Kortnavn

Bilirubiner;P

Bilirubiner;P(neonatal)

 

Synonym

Total bilirubin, baby bilirubin, neonatal bilirubin, bili


Analyseforkortelse

Bili


IUPAC

NPU01370 P-Bilirubiner; stofk. = ? µmol/l

 

NPU04145 P(neonatal)—Bilirubiner; stofk. = ? µmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551
 

Udføres

Total bilirubin: Alle klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.


Svares dagligt (Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse, Næstved). Svargruppe 1

Svares dagligt på hverdage (Kalundborg). Svargruppe 2

 

Bilirubin neonatal (børn <5 uger) rekvireres ved prøvetagning i Roskilde, men for resten af regionen rekvireres total bilirubin."

 

Køge:

Bilirubin på børn < 5 uger kan ikke tages på By-laboratoriet Faxe eller ambulatoriet på Klinisk biokemisk afdeling Køge Sygehus. Der henvises til prøvetagning på Roskilde Sygehus.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum/ Li-heparin-plasma eller fuldblod

 

Glastype: Gelglas

               B&D Mikrotainer Amber Tubes.

               Roskilde og Holbæk: 55 µl kapillærrør  

Mængde: 1 ml serum/plasma,

               Børn min. 100 µl serum

               Roskilde og Holbæk: 55 µl kapillærblod

NB: Prøver taget i mikrorør, skal beskyttes mod lys straks efter prøvetagning.

 

Prøvebehandling

 

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod

Centrifugeres og adskilles inden: 1 døgn efter prøvetagning.

Opbevaring efter adskillelse: 5 døgn ved 4° C,

                  Roskilde og Holbæk (nyfødte): 4 timer ved 20° C.

                 

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som almindelig post.

 

Interferens: Lipæmi, hæmolyse og lyspåvirkning

                  

 


Referenceinterval

 Fra alder (>/=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

0 dage

15 dage

3 - 284

µmol/l

15 dage

1 år

0 - 12

µmol/l

1 år

8 år

0 - 7

µmol/l

8 år

13 år

2 - 14

µmol/l

13 år

19 år

4 - 30

µmol/l

19 år   5 -25  µmol/l

Kilde: NORIP og DSKB børnereferenceintervaller 2016.

 

Ringegrænser

> 300 µmol/l på børn mindre end 90 dage.  

  

Indikation

Icterus eller mistanke om lever- og/eller galdevejssygdomme.

Behandlingskontrol ved icterus.

Mistanke om og kontrol af hæmolytisk anæmi.

 

Siemens oplyser, at Eltrombopag (Revolade) har interfererende effekt på måling af total bilirubin, så der er 87% positiv bias ved bilirubin på 0,8 umol/L og 4% ved bilirubin på 22 umol/L (eltrombopag konc på 25 ug/mL)

Siemens anbefaler derfor, at bilirubin analysen ikke bruges til patienter der behandles med eltrombopag.


Siemens oplyser at Levodopa, der anvendes til behandling af Parkinsons sygdom, giver en positiv bias på 108% ved en bilirubin koncentration på 22 µmol/L (Levodopa koncentration på 350 ug/mL, svarende til maksimal plasma koncentration 1-4 timer efter indgift ved en dosis på 2000 mg per døgn)

 

Medicinsk baggrund

Bilirubin dannes ved nedbrydning af hæmgruppen i hæmproteiner. Størstedelen stammer fra nedbrydning af gamle erythrocytter, men den resterende del stammer fra nedbrydning i knoglemarv og enzymer. Bilirubin i blodet består normalt overvejende af ukonjugeret bilirubin, mens bilirubin stammende fra leversygdomme helt overvejende skyldes konjugeret bilirubin. I analysen bestemmes summen af de to typer.
Ved værdier over ca. 35 µmol/l findes der klinisk ikterus. Normalt stiger S-Bilirubiner i blodet hos nyfødte i de første levedøgn, og når i løbet af 4 - 5 døgn et maksimum på 70 - 250 µmol/l.
Mindst 20 % nyfødte bliver synligt ikteriske.

Mature børn, der har gulsot 2 uger gamle, og præmature børn, der har gulsot 3 uger gamle, skal ifølge Sundhedsstyrelsen have bestemt fraktioneret serum bilirubin (konjugeret og ukonjugeret). Ved forhøjet konjugeret serum bilirubin bør barnet undersøges for kongenit extern galdevejsatresi. Forhøjet konjugeret serum bilirubin defineres som en koncentration større eller lig med 20 µmol/l eller større eller lig med 20 % af total serum bilirubin.

Fra 2. levemåned er referenceområdet som hos ældre børn og voksne. 

 

Tolkning

Forhøjede værdier i form af overvejende ukonjugeret bilirubin: Øget produktion ved hæmolyse, neonatal ikterus. Nedsat optagelse og konjugering i leveren, f.eks. Gilbert's syndrom.

 

Forhøjede værdier i form af konjugeret bilirubin ses ved leversygdomme.
Det er ikke muligt at skelne mellem forhøjelse på grund af leversvigt og galdeokklusion ved at fraktionere bilirubinerne.

 

Molvægt

584,67

 

Variation på analyseresultat

 

Niveau 12 µmol/l

54 µmol/l

Niveau 131 µmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

17,1 %

16,9 %

16,9 %

Biologisk variation (intraindividuel)

21,8 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

65 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-08-14


 
13.10.2020