Calcium;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1443

SP: NPU01443

 

Kortnavn

Calcium;P

  

Synonym

Calcium (II); stofk., total calcium


Analyseforkortelse

CA


IUPAC

NPU01443 P-Calcium(II); stofk. = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

Klinisk biokemi, følgende laboratorier i Region Sjælland, Roskilde, Køge, Nykøbing F., Næstved.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma

Glastype: Lithium Heparin gelglas

Mængde: 1 ml plasma

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring i klimaskab 10 timer ved 21 oC +/- 1 grad

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

 2 timer

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

7 døgn ved 20 °C, 3 uger ved 4 °C, 89 mdr. ved -20 °C

Forsendelse

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens

Hæmolyse

 


Referenceinterval

 

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

0 dag

1 år

2,12 - 2,74*

mmol/L

1 år

6 år

2,30 - 2,62

mmol/L

6 år

14 år

2,22 - 2,58

mmol/L

14 år

19 år

2,10 - 2,58

mmol/L

> 19 år

 

2,15 - 2,51** 

mmol/L

 

* DSKB børnereferenceinterval

** NORIP

 

Ringegrænser

<1,5 mmol/l

>3,0 mmol/

 

Indikation

Mistanke om ændringer i calcium-stofskiftet, herunder screening ved vage symptomer som hovedpine, træthed, obstipation, polyuri.

Desuden ved cancer-sygdomme, nyreinsufficiens, nyresten, pancreatitis o.a.

 

Medicinsk baggrund

Calcium findes i plasma som fri calcium-ion (ca. 50%), proteinbundet calcium (ca. 40%) samt kompleksbundet (ca. 10%) med bikarbonat-, fosfat, citrat- og sulfationer samt laktat og lipid.

 

Tolkning

Hypercalcæmi: De hyppigste årsager til reel hypercalcæmier er primær

hyperparathyreoidisme og malignitet med eller uden metastaser, specielt ved nyre- og lungecancer og myelomatose, thyreotoksikose, vitamin D forgiftning, sarcoidose. Sjældnere årsager er langvarig lithium-behandling, tuberkulose, morbus Paget, akromegali og binyrebarkinsufficiens.

                                                      

Hypocalcæmi: Forekommer ved D vitamin mangel, nyreinsufficiens, hypoparathyreoidisme, pseudohypoparathyreoidisme, massive blodtransfusioner (pga citrattilførsel). Ved magnesiummangel, akut pancreatitis. endvidere efter infusion af chelat- og kompleksbindendende anioner: (citrat, EDTA, sulfat og phosphat).

 

Molvægt

40,08

 

Variation i analyseresultat

Analyseusikkerhed

Niveau 1,60 mmol/l

Niveau 2,53 mmol/l

Niveau 3,345 mmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

7,5 %

7,3 %

7,5 %

Biologisk variation (intraindividuel)

2,1 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

12 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020