Calcium (albuminkorrigeret);P, KBA

 

Kvantitetsnummer

4169

SP: NPU04169

 

Kortnavn

Calcium (albuminkorrigeret);P

 

Synonym

Albumin korrigeret calcium


Analyseforkortelse

Ca Kor


IUPAC

NPU04169 P-Calcium(II); stofk.(korr.) = ? mmol/l 

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Region Sjælland

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Plasma

Glastype: Li-Heparin gelglas

Mængde: 1 ml plasma

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

2 døgn

Holdbarhed i plasma efter adskillelse

7 døgn ved 20 °C, 3 uger ved 4 °C, 4 mdr. ved -20 °C

Forsendelse

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens

Ingen

 


Referenceinterval

Fra alder

Til alder

Interval

Enhed

 

<50 år

2,17 – 2,47*

mmol/l

> 50 år

 

2,17 – 2,53*

mmol/l

* NORIP

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om ændringer i calcium-stofskiftet, herunder screening ved vage symptomer som hovedpine, træthed, obstipation, polyuri.

Desuden ved cancer-sygdomme, nyreinsufficiens, nyresten, pancreatitis o.a.

 

Medicinsk baggrund

Calcium findes i plasma som fri calcium-ion (ca. 50%), proteinbundet calcium (ca. 40%) samt kompleksbundet (ca. 10%) med bikarbonat-, fosfat, citrat- og sulfationer samt laktat og lipid.

 

Korrektionen udtrykker den P-calcium (total) koncentration, patienten ville have haft, hvis albumin havde været 40g/L.

Korrektionen kompenserer for stigningen i P-albumin udløst af fysisk aktivitet og evt. stase under prøvetagningen, samt for variationen i P-albumin udløst af sygdom og hydreringsgrad.

 

P-Calcium (Albuminkorrigeret) beregnes ud fra formlen:

 

P-Calcium (Albuminkorrigeret) = P-Calcium (total) + 0,020 x (41,3 - P-Albumin); hvor 41,3 g/l er medianen.*

 

* NORIP

 

Tolkning

Hypercalcæmi: De hyppigste årsager til reel hypercalcæmier er primær

hyperparathyreoidisme og malignitet med eller uden metastaser, specielt ved nyre- og lungecancer og myelomatose, thyreotoksikose, vitamin D forgiftning, sarcoidose. Sjældnere årsager er langvarig lithium-behandling, tuberkulose, morbus Paget, akromegali og binyrebarkinsufficiens.

                                                     

Hypocalcæmi: Forekommer ved D vitamin mangel, nyreinsufficiens, hypoparathyreoidisme, pseudohypoparathyreoidisme, massive blodtransfusioner (pga tilførsel af citrat), ved magnesiummangel, akut pancreatitis. Endvidere efter infusion af chelat- og kompleksbindendende anioner: (citrat, EDTA, sulfat og phosphat).

 

Molvægt

40,08

 

Dato

2020-12-08


 
08.12.2020