Aspartattransaminase [ASAT];P, KBA

 

Kvantitetsnummer

19654

SP: NPU19654

 

Kortnavn

Aspartattransaminase [ASAT];P

 

Synonymer

Aspartattransaminase, ASAT,AST, GOT


Analyseforkortelse

ASAT

 

IUPAC

NPU19654 P-Aspartattransaminase; kat.k.(IFCC 1998) = ? U/l 

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt.

Klinisk biokemisk afdeling Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

Glastype: Li-Heparin gelglas

Mængde: 1 ml. 

 

Prøvebehandling

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC)

4 døgn

Holdbarhed i serum efter adskillelse

4 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret plasma kan sendes som Q-mærket post

Interferens

Hæmolyse

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin og/eller sulfapyridin på grund af risikoen for fejlagtigt lave resultater.

 


Referenceinterval

Køn

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

 

0

1 mdr.

20 – 100*

U/l

 

1 mdr.

1 år

15 - 65

U/l

 

1 år

12 år

10 - 60

U/l

Kvinder

 

 

15 – 35

U/l

Mænd

 

 

15 - 45

U/l

 

* NORIP

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Differentiering af årsager til lever- og galdesygdom.

 

Medicinsk baggrund

Aspartat-Aminotransferase (ASAT) – enzymaktiviteten anvendes udelukkende ved EHL som bivirkningsmarkør hos børn i valproatbehandling 

 

Tolkning

Svært forhøjede værdier ses ved akut hepatitis B og i mindre grad ved hepatitis A og C samt andre leversygdomme, muskelvævskader, ved AMI, efter operation og ved forbrændinger.

Vedvarende forhøjede værdier uden påviselig årsag kan i enkelte tilfælde skyldes cirkulerende komplekser af enzymet og et immunoglobulin – Makro ASAT.

I dag bruges ALAT mest, da ALAT kun forekommer i hepatocyttens cytoplasma. Dog nogle studier tyder på, at en høj ratio mellem ASAT bundet til mitokondrielle strukturer (70 % mASAT*) og lokalaktiviteten af ASAT peger på alhohol som en årsag til leverpåvirkning. 

OBS! Analysen er afskaffet til rutinebrug mange steder, da man ikke mener, at den har nogen særlig værdi i klinikbrug.

* mASAT = mitokondrielt isoenzym.

 

Molvægt

ca 93000

 

Variation på analyseresultat

 

Usikkerhed på analyseresultat

Niveau 49 U/l

Niveau 123 U/l

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

15,6 %

11,4 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

12,3 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

40 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-06-17


 
17.06.2021