Sedimentationsreaktion;B, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

17589

 

Kortnavn

Sedimentationsreaktion;B


Synonym

Sænkningsreaktion, Sænkning, SR


Analyseforkortelse

SR


IUPAC

NPU17589 B—Sedimentation reaction; arb.length(proc.) = ? (p.d.u.)

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Alle laboratorier under Klinisk Biokemi i Region Sjælland.

 

Analysen kan kun rekvireres til udførelse i dagtid på hverdage. Analysen kan dog udføres akut på mistanke om arteritis temporalis.

 

For KBA i Holbæk gælder specielt at den kun kan rekvireres til udførelse efter aftale med en læge på KBA i Holbæk, uden aftale ændres rekvisitioner her automatisk til C-Reaktivt Protein;P.

 

Svartider
Analysen tilhører svargruppe 2. Se venligst svartider, DOK ID 597944
http://d4.regsj.intern/?DokID=597944

 

Prøvemateriale

Citratfuldblod

 

Glastype  

1,28 ml Citratglas (sort prop)
  
Prøvebehandling

Kan opbevares ved 20-21 °C 10 timer
Afhentningsordning for prøver, rekvireret fra sygehus.

 

Referenceinterval

 

Køn

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Kvinder

0 år

50 år

2-20

mm

Mænd

0 år

50 år

2-15

mm

*Fælles Region Sjælland referenceinterval

 

Indikation

Mistanke om arteritis temporalis.

CRP er bedre til at afsløre infektion og inflammation og bør anvendes istedet. Kun ved autoimmune sygdomme, er SR bedre end CRP.

 

Medicinsk baggrund

Erythrocytternes sænkningshastighed afhænger af en række faktorer, hvoraf de vigtigste er blodets indhold af fibrinogen og gammaglobulin.

 

Tolkning

 

Forhøjede værdier

Let forhøjede værdier værdier op til 30 mm kan være helt normalt, og ses fx ofte hos kvin­der i den præmenstruelle periode, ved brug af p-piller og under gravi­ditet. Vær­dier op til på 45 mm er fx almindeligt i forløbet efter en nor­mal fødsel, og ses ofte også hos raske gamle.

 

Moderat forhøjede værdier værdier mellem 50 og 70 mm må som betragtes som patologiske (især hos yngre), uden dog nødvendigvis at være tegn på alvorlig sygdom, dvs. at resultatet bør give anledning til nærmere udredning.

Ses ved akutte og kroniske infektioner, kollagenoser, malignitet, specielt myelomatose og arteritis temporalis

 

Svært forhøjede værdier værdier over 70 mm tyder på alvorlig sygdom, især hvis patienten ikke har feber eller andre symptomer på en akut infektion (reumatiske sygdomme eller cancer). Værdier over 100 mm ses især ved arteritis temporalis (polymyalgia reumatika) og myelomatose.

 

Vedvarende forhøjet SR uden påviselig årsag kan ses hos enkelte patienter, som bør kontrolleres med jævne mellemrum, da fundet fx kan være associeret med skult cancer.

 

Nedatte værdier  

Lave værdier på 0-1 mm kan tyde på en koaguleret prøve eller poly­cytæmi.

Et hurtigt fald i SR (fx i løbet af et døgn) trods uæn­drede tegn på en inflammatorisk tilstand, kan skyldes en be­gyn­dende dissi­minerende intravaskulær koagulation (DIC) med et fald i P—Fibrinogen, P-Antithrombin og B-Trombocytter

 

Variation på analyseresultater

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

13,8 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

ukendt

Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

Dato:

28-01-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
28.01.2021