Albumin / Kreatinin ratio;U, KBA

 

Kvantitetsnummer

Kvantitetsnummer 19661

SP: NPU19661

 

Kortnavn

Albumin/Kreatinin ratio;U

 

Synonym

Alb/krea ratio, albumin/creatininium,


IUPAC

NPU19661 U-Albumin/Creatininium; masseratio = ? × 10-3 

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Region Sjælland

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

 

Prøvemateriale

Urin

Glastype: BD Vacitainer, No Additive (Beige 5)

 

Mængde: Urin mindst 3-5 ml.

Frisk morgenurin bør foretrækkes, men en tilfældig spoturin kan alternativt anvendes.

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden

Centrifugeres inden analysering

Holdbarhed i urin efter adskillelse

2 døgn ved 20 °C, 6 døgn ved 4 °C, -6 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Urinprøve kan sendes som Q-mærket post.

Interferens:

Udføres ikke ved kontaminering med blod

 

 

Referenceinterval

< 30 x 10-3*

 

* Ugeskrift for læger nr 55;4149-54 1993

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Vurdering af risiko for diabetisk nyresygdom, hvor det er vanskeligt at opsamle døgnurin.

 

 

Medicinsk baggrund

Anvendes i udredning og monitorering af patienter med nyresygdom, hypertension, diabetes samt graviditetsassocierede sygdomme (præeklampsi m.v.). En U-Albumin/U-Creatinin ratio er behæftet med stor usikkerhed. Den klassiske guldstandard for monitorering af proteinuri er baseret på døgnurin opsamling, da der er store variationer i urin-proteinudskillelsen. Men da en døgnurinopsamling er behæftet med store fejlkilder (især at ikke al urin opsamles), er anvendelse af en spoturin mere håndterbar. En spoturin protein-koncentrationsbestemmelse er mindre pålidelig end døgnurinbestemmelse, blandt andet p.g.a. variation i urinvolumen. En U-Albumin/Creatinin ratio forsøger at korrigere for denne variation ved at relatere albuminkoncentrationen til creatininudskillelsen, der kan antages at være rimelig konstant over tid. Variationen er mindst i morgenurin, dog angives den intraindividuelle variation for U-albumin/creatinin ratio i morgenurin til 31 %. Derfor anbefales 3 undersøgelser, såfremt værdien ligger mellem 30-300 x 10-3.

 

Beregning Albumin/Kreatinin ratio;U

Alb/Krea ratio = U-Alb (mg/L) x 1000/ (U-Krea (mmol/l) x 113,118 (g/mol))


Tolkning

Beregning af U-Albumin/U-Creatninin ratio så urinprøve kan anvendes som en markør for mikro-albuminuri.

Mikroalbuminuri defineres på en Spoturin : ACR: 30-299 x10-3

Klinisk nefropati defineres på en Spoturin: ACR: =  >300 x10-3


Fejlkilder: Undersøgelse for blod og protein/albumin i urin hos kvinder bør ikke foregå i forbindelse med menstruel blødning pga. risiko for kontamination. Coitus kan medføre positiv urinstix for protein hos op mod 1/4 af de undersøgte mænd, men ikke hos kvinder og der bør derfor gå 12 timer eller mere fra coitus til urinopsamling hos mænd. Der foreligger evidens for at symptomatisk, men ikke asymptomatisk urinvejsinfektion er associeret med proteinuri/albuminuri. 

 

Molvægt

Creatinin 113.118 g/mol

Albumin 66458 g/mol

 

Dato

2019-12-08


 
08.12.2020