Ferritin;P, KBA

 

Kortnavn

Ferritin;P

 

Analysenummer 

19763

SP-nr.: NPU19763

 

Analyseforkortelse:

Ferritin

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

IUPAC
NPU19763

P—Ferritin; massek. = ? µg/L

 

Udførelsessted

Dagligt

Klinisk Biokemi, på følgende laboratorier i Region Sjælland:

Holbæk, Køge, Næstved, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 2.Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Plasma

 

Glastype: 

Heparin-gelglas,

 

Mængde: 

minimum 1 ml. plasma

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 2 døgn i fuldblod ved 21 oC.  

Centrifugeres og afpipetteres inden: 2 døgn

 

Opbevaring efter adskillelse:7 døgn ved 20 °C.

 

Forsendelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som

                   almindelig post.

 

Referenceinterval

 

Enhed
Børn 4 - 15 d 100 - 717 µg/L 
 15 d - 6 mdr 14 - 647µg/L 
 6 mdr - 1 år 8 - 182 µg/L 
  1 - 5 år 5 - 100 µg/L 
 
Piger 5 - 15 år 7 - 76 µg/L  
 15 - 18 år 5 - 92 µg/L 
    
Kvinder 18 - 50 år 15 - 200 µg/L 
> 50 år 15 - 290 µg/L 
Drenge 5 - 15 år 9 - 83 µg/L 
 15 - 18 år 12 - 163 µg/L 
    
Mænd 22 - 355 µg/L

 

For børn under 18 år - DSKB børnereferenceinterval (afrundet), voksne sundhed.dk
 

Indikation
Mistanke om hæmokromatose eller jernmangel.

   

Medicinsk baggrund

Ferritin fungerer som depotprotein for jern, idet hvert ferritin-molekyle kan binde op til 4500 jern-ioner. Ferritinniveauet i plasma er et udtryk for jern-depotets størrelse under normale omstændigheder.
 

Tolkning

Forhøjede værdier:

Forhøjede værdier ses ved jernoverskud, fx. hæmokromatose.Ferritin er et akut-fase protein,der øges ved aktive processer, dvs infektioner, betændelsestilstande, kræftsygdomme og vævsskader. Specielt ved levercelleskade påvises høje ferritinkoncentrationer i serum. Ved sådanne tilstande er der ingen sammenhæng mellem ferritinniveauet i serum og størrelsen af jerndepoterne. 


Nedsatte værdier:

Ferritin < 20-30 µg/L tyder på jernmangel.

En nedsat koncentration kan skjules på grund af en aktiv proces.

Referenceintervallet er populationsbestemt og ikke en klinisk beslutningsgrænse. Der kan således være jernmangel på trods af værdier indenfor referenceintervallet nederst i området.

 

Huskeregel:

Lav koncentration af ferritin (<10-12 ug/L) betyder altid jernmangel.
Normal eller høj ferritin koncentration udelukker ikke jernmangel

 

Resultater fra patienter, som enten får biotintilskud, eller modtager behandling med høje doser af biotin (5 - 10 mg/dag), skal tolkes med varsomhed pga. mulig interferens med denne test.

 

Molvægt

450.000 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 23 µg/L

Niveau 171 µg/L

Niveau 335 µg/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

8,6 %

8,8 %

8,8 %

Biologisk variation (intraindividuel)

14,2 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

41 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2021-05-21


 
21.05.2021