Fibrin D-Dimer;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

28289

SP: NPU28289

  
Kortnavn
Fibrin D-Dimer;P
  

Synonym

D-Dimer, Fibrinogen splitprodukter


Analyseforkortelse

D-Dimer2
  

IUPAC

NPU28289 P-Fibrin D-dimer; arb.stofk.(proc) = ? (p.d.e)

(FEU= Fibrinogen Equivalent Unit)
 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger i Holbæk, Slagelse, Nykøbing F, Næstved og Sjællands Universitets Hospital Køge

 
Prøvemateriale
Afhentningsordning: Fuldblod

 

Plasma

 

Glastype:

Citratglas


Af hensyn til fortyndingsforhold er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt (80-110 %).


Mængde:

Minimum 0,5 mL
  

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 4 timer

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 8 timer ved 20-25 °C, 4 døgn ved 2-8 °C eller 2 år ved -20 °C

 Forsendelse:

 Nedfrosset plasma kan sendes i tøris

 Interferens: Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning

 

 

Cut-off værdi

 Alder Cut-off værdi D-dimer (FEU mg/L)*
 0 - 4 dage 2,7
 >4 dage - 17 år 0,6
 >17 - 55  år 0,5
 >55 - 65 år 0,6
 >65 - 75 år 0,7
 >75 år 0,8

*) FEU = Fibrinogen Equivalente Enheder

Kilde: Nybo M, Hvas AM., Ugeskr Laeger. 2018 Apr 9;180(15) (voksne), Monagle et al. Thromb Haemost 2006;95:362-72 (børn).

  

Indikation

Udelukkelse af dyb venøs trombose, mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), mistanke om øget fibrinolyse ved uforklaret blødningstilstand.


Medicinsk baggrund

Ved Fibrinolysen nedbrydes fibrin og fibrinogen til en række forskellige nedbrydningsprodukter. Ved D-Dimer analysen måles nedbrydningsprodukter indeholdende "D-enden" af to krydsbundne fibrinmolekyler. Testen angiver tilstedeværelse af stabilt fibrinkoagel.


Tolkning

Et resultat under referenceværdien udelukker med med stor sikkerhed DVT eller lungeemboli, dvs. analysen har stor negativ prædiktiv værdi, når den kliniske mistanke er lav eller moderat, men ikke ved høj klinisk mistanke.
Forhøjede værdier ses ved øget nedbrydning af fibrin: Postoperativt dyb venøs trombose, lungeemboli, dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), graviditets- og fødselskomplikationer, fibrinolysebehandling, uræmi, maligne sygdomme og kollagenoser.

   

Molvægt

182.600 g/mol

 

Analyseusikkerhed

Niveau > 0,5 FEU mg/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 27,7 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 13 %


Betydende forskelle
 Statistisk signifikant forskel* 53 %

*Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-09-18


 
21.09.2020