Fibrinogen (koag.);P, KBA

 

Kvantitetsnummer

2050

SP: NPU02050

 

Kortnavn

Fibrinogen (koag.);P

 

Synonym:

Koagulationsfaktor I, KF I, Faktor I, FI, Faktor 1

 

Analyseforkortelse

Fibrinogen

  

IUPAC

NPU02050 P—Fibrinogen; stofk.(koag.; proc.) = ? µmol/L

 

Pris

30,-kr. (2017)

 

Udføres

Dagligt også i vagtperioden.
Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Nykøbing F., Næstved, Holbæk, Roskilde og Slagelse.

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype:

Citratglas.

Af hensyn til fortyndingsforhold er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt (80-110 %).

 

Mængde:
Minimum 0,5 mL 
 
Prøvebehandling

Afhentningsordning:

Kun holdbar i 4 timer i fuldblod.


 

Centrifugering og afpipetteres inden:

 

4 timer efter prøvetagning.
 

Centrifugeres ved 20 °C enten 3000G i 10 min., 2000G i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 s.

 

Ved evt. afpipettering af plasma undlades mindst 3 mm over buffercoat.

 

Opbevaring efter adskillelse:

 

7 døgn ved 20 °C og 30 døgn ved -20 °C (kan ikke opbevares ved 4 °C).

 

Forsendelse:

 

Afpipetteret plasma kan sendes som almindelig post.

Nedfrossent plasma kan sendes i tøris.
 

Interferens:

 

Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning


Referenceinterval

 

Fra alder (≥)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Børn

0 dag

1. dag

 5,6-11,0

 µmol/L

 

1. dag 

3. dag

8,3-11,8

 µmol/L

 

1 mdr

1 år

2,4-11,3

 µmol/L

  1 år 6 år 4,8-11,8  µmol/L
  6 år 11 år  5,9-12,0  µmol/L
  11 år 17 år 6,2-12,7  µmol/L

Kvinder/Mænd

17 år

100 år

5,5-11,5

 µmol/L

 

Indikation:
Koagulationsforstyrrelser som dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) eller fibrinolyse.    

 

Medicinsk baggrund:

Deltager i koagulationen som koagulationsfaktor I.

 

Tolkning:
Nedsat koncentration kan skyldes nedsat produktion (kongenit, leverinsufficiens) eller øget forbrug som ved dissemineret intravaskulær coagulation (DIC).
Øget produktion kan ses ved inflammatoriske tilstande af forskellige ætiologier.
Kroniske, især bakterielle infektioner, rheumatoid artrit, kollagenoser og nefrose kan forårsage meget høje koncentrationer.   

 

Molvægt:

340.000 g/mol

 

Analyseusikkerhed

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 16,3 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 10,7 %


Betydende forskelle

 Statisk signifikant forskel* 37 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2018-04-18


 
18.04.2018