Borrelia antistoffer (IgG) i serum - NPU16028, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
8) Akkreditering
 
1) Princip

Måling af IgG antistoffer mod Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu strictu, B. garinii og B. afzelii) med et immunologisk assay.


 
2) Indikation

Mistanke om dissemineret Borrelia infektion, acrodermatitis chronica atroficans, myocarditis, arthritis og borrelia lymphocytom.

Ved mistanke om neuroborreliose bør udføres Borrelia IgM og IgG antistoffer i spinalvæske - Intrathekal syntese

 

Undersøgelsen er ikke indiceret ved flåtbid, mistanke om erythema migrans (klinisk diagnose) eller ved diffuse sygdomsbilleder.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

4 ml blod eller 2 ml serum.

 

Utensilier:

Gelglas.

 

Opbevaring og forsendelse:

I køleskab til forsendelse.

Transportkasser mellem sygehuse eller almindelig post fra dag til dag.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse


 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Svar kan forventes samme dag som analysen udføres.

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

 

Resultatet af serologiske undersøgelser for Borrelia skal altid sammenholdes med det kliniske billede. Herunder risiko for eksponering for flåtbid. Sensitivitet antages >80% ved kortere sygdomsvarighed men nær 100% ved længere sygdomsvarighed og kliniske manifestationer som Lyme artritis og acrodermatitis.

 

Ved erytema migrans er sensitiviteten af borrelia serologi ca. 50% da patogenesen primært er betinget af det cellulære immunrespons. Antistof analyse bør derfor IKKE bruges ved klinisk mistanke om erytema migrans.

 

Der er en naturlig baggrunds immunitet og 6% af 216 bloddonorer fra Region Sjælland blev fundet positive. Egentlig falsk krydsreaktivitet med andre agens findes næppe med det valgte antigen.

 

Undersøgelsen er ændret til kun at omfatte IgG antistoffer. Der bruges et andet antigen end tidligere som hedder VlsE. Dette optræder tidligere ved akut infektion og erstatter dermed IgM antistofbestemmelsen som ofte var falsk positive. Det er vist at når der bruges VlsE som antigen har dette samme sensitivitet, som den tidligere kombination af IgG og IgM. Ved borrelia infektion kan man ikke forvente det klassiske antistof forløb med først IgM respons og siden IgG respons. Desuden kan IgM reaktivitet persistere meget længe >6mdr efter en i øvrigt vel overstået infektion og yderligere IgM analyse vil ikke bidrage til at skelne mellem akut infektion og immunitet.

 

Klinisk Mikrobiologisk afdeling yder gerne rådgivning vedrørende diagnostik og behandling af mistænkt Borrelia infektion.

Vær opmærksom på at Borrelia infektion udover erytema migrans og neuroborrreliose er sjælden sygdomme. Borrelia serologi er derfor sjældent indiceret.


 
6) Bemærkninger

Baggrund:

Borrelia er en infektion forårsaget af den flåtbårne spirokæt Borrelia burgdorferi sensu lato. Infektionen er karakteriseret af en række forskellige symptomer afhængigt af det organsystem som er involveret. Både med hensyn til morbiditet og hyppighed er neuroborreliose den mest betydningsfulde manifestation. Der findes en karakteristisk årstidsrelateret forekomst med langt de fleste tilfælde debuterende om sommeren eller efteråret.

 

 

Klinisk manifestation

 

Lokaliseret, inkubationstid få dage til få uger

Hud

Erythema migrans (EM)

Evt. ledsagende influenza-lignende symptomer.

Serologi IKKE indiceret, da der ofte ikke er antistofdannelse.

Dissemineret, inkubationstid 1 uge til få måneder

Nervesystem

Neuroborreliose med lymfocytær meningoradiculit.

Zosterlignende smerter oftest midt i ryggen.

Der kan ses meurologiske udfald, hyppigst uni- eller bilateral perifer facialisparese.

Diagnoses stilles ved undersøgelse af spinalvæske.

Borrelia artrit

Monoartrit i stort led (oftest knæ).

Synovit og smerter af ugers varighed, evt. recidiverende attakker. Dvs. der skal være ansamling.

Efter aftale med KMA kan der udføres PCR på ledvæske.

Hjerte Myocarditis, ledningsforstyrrelse, typisk forskellige grader af AV-blok
Hud Multipel Erythema migrans (EM)

Klinisk sygdom > 6 måneder.

Persisterende. Ses sjældent

Nervesystem Kroniske neurologiske symptomer
Bevægeapparat Kronisk artrit med ansamling
Hud Acrodermatitis chronica athropicans

Definitionen >6 mdr er arbitrær. Sensitivitet af antistof analyse er op mod 100% efter 6 ugers klinisk sygdom.

 

Referencer:

Klaringsrapport Lyme Borreliose 2014

Stanek et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17: 69–79

Dessau RB, J Med Microbiol 2013;62:1835-44

Dessau RB et al. Clin Microbiol Infect. 2018;24:118.


 
7) NPU-kode
NPU16028 P—Borrelia burgdorferi-antistof; arb.stofk.(liste)
 
8) Akkreditering

Analysen er akkrediteret af DANAK efter ISO 15189 Standarden

 


 

Bilag:
ESGBOR_Laboratory_LB_diagnosis final printed version.pdf
JMM2013 Sammenligning Oxoid og Liaiison.pdf
10.09.2019