Leukocyttype; antalk.(liste);B, KBA

 

Kvantitetsnummer

4100 maskinel, 17580 manuel

SP: NPU04100 (maskinel)

SP: EPC00205 (Neutro/IG gruppe)

 

Kortnavn

Leukocyttype (mikr.) gruppe;B

 

Synonym

DIFF, leukocytter fraktioneret, differentialtælling


Analyseforkortelse

DIFF, DIFF-MA


IUPAC

NPU17580 B-Leukocyttype; antalk.(liste; mikr.)

NPU04100 B-Leukocyttype; antalk.(liste)

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Maskinel differentialtælling:Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger Region Sjælland. Ved abnormal fordeling af celler ændres analysen til en manuel differentialtælling.

 

Manuelle tællinger udføres kun på hverdage. På Klinisk Biokemisk Afdeling, SUH Roskilde, desuden i weekenderne og på helligdage.

 

Der udføres kun maskinel differentialtælling, såfremt det tidligere svar på differentialtælling er >36 timer gammelt. Ved gentagne bestillinger indenfor 36 timer vil der blive svaret "se tidligere svar". Dog for hæmatologiske, onkologiske samt pædiatriske afdelinger udføres der makinel differentialtælling, såfremt de tidligere svar på differentialtælling er >16 timer gammelt.

 

Der udføres altid maskinel tælling af Neutrofilocytter ved bestilling af Neutro/IG gruppe (SP: EPC00205)

 

Prøvemateriale
Fuldblod

EDTA-glas (LILLA) 
Mikrorør (LILLA)
  

Prøvebehandling

Opbevaring:

Maskinel differentialtælling: 1 døgn ved stuetemp.

Ved manuel differentialtælling skal prøven udstryges inden 6 timer. 

 

Interferens:

For gammelt prøvemateriale, koagler i prøvematerialet.

 


Referenceinterval

 

Parameter

Alder

Interval            

Enhed

Neutrofilocytter

> 18 år

2,0-7,0

X 109/L*

Lymfocytter

> 18 år

1,3-3,5

X 109/L*

Monocytter

> 18 år

0,2-0,7

X 109/L*

Eosinofilocytter

> 18 år

<0,5

X 109/L*

Basofilocytter

<0,1

X 109/L*

Promyelocytter, Myelocytter, Metamyelocytter,

 

<0,1

X 109/L

 

 

 

 

* Kompendium i Laboratoriemedicin, Henrik Olesen Amtsrådsforeningen.

 

 

Børnereferenceinterval

 

Parameter

Alder   

Interval

Enhed

Neutrofilocytter

1-<15 d

1,6 - 6,8

X 109/L

15 d-<1 mdr

1,2 - 5,5

X 109/L

1-<2 mdr

0,8 - 4,7

X 109/L

2-<6 mdr

1,0 - 7,2

X 109/L

6 mdr-<15 år

1,6 - 6,7

X 109/L

15-<19 år

2,0 - 9,6

X 109/L

Lymfocytter

0-<2 mdr

1,8 - 9,1

X 109/L

2 mdr-<6 mdr

2,1 - 9,0

X 109/L

6 mdr-<6 år

1,8 - 7,9

X 109/L

6-<13 år

1,3 - 4,1

X 109/L

  13-<19 år  1,2 - 3,6

X 109/L 

Monocytter

1-<15 d

0,5 - 1,8

X 109/L

15 d-<2 mdr

0,3 - 1,4

X 109/L

2-<6 mdr

0,2 - 1,2

X 109/L

6 mdr-<19 år

0,2 - 0,8

X 109/L

Eosinifilocytter

0-2 mdr

<0,9

X 109/L

6 mdr-<14 år

<0,7

X 109/L

  14 -<19 år <0,6  X 109/L 

 

Kilde: DSKB's Børnereferenceintervaller.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Forhøjet eller nedsat B-Leukocytter. Undersøgelse for infektion, myeloproliferative og myeloplastiske sygdomme.

 

Medicinsk baggrund

Differentialtælling sker ved en automatisk partikeltælling, hvor ca. 10.000 leukocytter karakteriseres. Hvis der i prøven er fund af immunstimulation eller abnormal fordeling af celler, vil der blive udført en manuel differentialtælling på et farvet udstrygningspræparat.

 

Tolkning

Ved bakteriel infektion ses stigning af neutrofilocytter og i senstadiet også af monocytter.
Ved meget svær akut bakteriel infektion (sepsis) kan der være lave neutrofilocytter, men oftest umodne former (stavkernede, myelocytter osv.).

Ved virusinfektion m.m. (f.eks. Mononukleose, Cytomegalovirus, Hepatitis, Toxoplasmose) ses stigning i lymfocytter, som kan være store med specielt udseende (immunstimulerede/viruspåvirkede). Disse opgives som B-Lymfocytter, variantform. Oftest relativt lave neutrofilocytter.

 

”Smudge celler” er celler, der ikke er mulige at kategorisere under en bestemt celletype ved en differentialtælling. Tilstedeværelsen af smudge celler er et artefarkt, der fremkommer grundet beskadigelse af leukocytter ved blodudstygningen. Tilstedeværelse af smudge celler er typisk ikke relateret til sygdom, men betyder at usikkerheden på parametrene i differentialtællingen er behæftet med større usikkerhed end normalt. En øget forekomst (>20%) af smudge celler kan dog ses ved hæmatologisk sygdom, specielt kronisk lymfatisk leukæmi.

 

Ved maskinel differentialtælling opdeles neutrofile granulocytter i modne neutrofile granulocytter (Neutrophilocytter(segmentk. +stavk.);B) og umodne neutrofile granulocytter (Metamyelocytter+Myelocytter+ Promyelocytter;B). Ved visuel differentialtælling (mikroskopi) differentieres de tre myelocyttyper (Promyelocytter, Myelocytter og Metamyelocytter) hver for sig, men udgives i nogle tilfælde samlet. Segmentkernede og stavkernde udgives samlet.

Stavkernede neutrofile fordeler sig ikke ens i de to metoder, og svar på analysen Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter;B kan være forhøjet i den maskinelle differentialtælling ift. resultatet fra en visuel differentialtælling (evt. summen af de tre myelocyttyper ved visuel differentialtælling).

Antallet af umodne neutrofilocytter vil hos raske normalt være ubetydeligt, men kan ved tilstande med højt eller hurtigt voksende neutrofil-tal være forhøjet.

 

Ved kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), findes i de fleste tilfælde et forhøjet antal lymfocytter, hvoraf nogle kan have umodent præg.

Ved kronisk myeloid leukæmi (CML) findes i de fleste tilfælde et forhøjet antal neutrofilocytter samt denne celles umodne forstadier (promyelocyt, myelocyt, metamyelocyt og stavkernede neutrofilocytter).
Ved
CML ses desuden forhøjet antal monocytter.

Ved de akutte leukæmier (ALL og AML) ses også et større antal blaster (stamceller).
Ved
  akut myeloid leukæmi (AML) ses erytrocytforstadier.

Ved allergiske tilstande og parasitsygdomme ses forhøjet antal eosinofilocytter.

Ved myeloproliferative sygdomme ses forhøjet antal basofilocytter og neutrofilocytter.

Ved hæmolytisk anæmi ses erytrocytforstadier.

 

 

 

Variation på analyseresultat

Maskinel differentiltælling

Neutrofilo-

cytter

Lymfocytter

Monocytter

Eosinofilocytter

Basofilocytter

Metamyelo, Myelo,Promyelo

Ekspanderet usikkerhed (2 x CV%teknisk)

13,5 %

19 %

32 %

25 %

29 %

17,1 %

Biologisk variation (intraindividuel)

17,1 %

10,2 %

17,8 %

21 %

28 %

17,1 %

 

 

Betydende forskelle

 

Neutrofilocytter

Lymfocytter

Monocytter

Eosinofilocytter

Basofilocytter

Metamyelo, Myelo,Promyelo

Statistisk signifikant forskel *

51 %

39 %

67 %

68 %

87 %

53 %

 

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

 

Dato

Revideret 2018-09-26


 
03.10.2018