Protein;Csv, KBA

 

Kvantitetsnummer

3276

SP nr.: NPU03276

 

Kortnavn

Protein;Csv


Synonym

Spinal protein, spinalvæske


Analyseforkortelse

Csv_prot


IUPAC

NPU03276 Csv-Protein; massek. = ? g/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt.

De klinisk biokemiske afdelinger Region Sjælland.

 

Prøvemateriale
1 spidsglas med gult skruelåg med 1,5 ml spinalvæske til Klinisk biokemisk afdeling.

  
Prøvebehandling

Opbevaring:

Spinalvæsken bringes straks til Klinisk biokemisk afdeling og afleveres direkte til en bioanalytiker.

Interferens:

Udføres ved acceptabel blodtilblanding.

 


Referenceinterval

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed*

0

1 dag

0,4-1,2

g/L

2 dage

30 dage

0,2-0,8

g/L

>1 mdr.

 

0,15-0,45

g/L

* Gentoftefolderen

 

 

Vejledende grænser:

Ætiologi                  Csv protein (g/L)**

Bakteriel                   0,8-5,0

Listeria                     0,5-3,0

Tuberkuløs                0,8-4,0

Svampe                   >0,5

Borrelia                    0,25-2,2

Enterovirus               0,2-1,2

Herpes simplex virus <0,5

Varicella zoster         <0,5

 

**Kilde: Klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om inflammation i CNS.

På samme prøve kan bestilles Csv-Erythrocytter, Csv-Leukocytter og Csv-Glukose

 

Medicinsk baggrund

Af proteinerne i spinalvæske kommer 80 % fra plasma, mens resten er produceret i CNS. Ved en normalt fungerende blod-hjernebarriere indeholder spinalvæsken 100-500 gange mindre albumin end serum. Proteinerne har en noget anden sammensætning. F.eks. findes præalbumin (transthyretin) i en større mængde end i plasma. De dominerende proteiner i spinalvæske er albumin, IgG og transferrin.

Variationer i Csv-albumin skyldes enten variationer i serum albumin eller forstyrrelser i blod-hjernebarrieren.


Tolkning

Forhøjede værdier: Ses både med og uden samtidig forhøjede celletal. Ved samtidig forhøjede celletal er der sandsynligvis tale om infektion, mens et isoleret protein indhold kan tyde på Dissemineret sclerose, medullakompression eller neoplasi.

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0 g/L

Niveau 1 g/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

10,1 %

6,7 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

ukendt

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

 *Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

Revideret 2020-07-06


 
27.07.2020