Fosfat; P, KBA

 

 

Prøven kan rekvireres, men IKKE tages i praksis, grundet ringe holdbarhed i fuldblod. Patienten henvises til prøvetagning på sygehuset.

 

Kvantitetsnummer

3096

SPnr: NPU03096

 

Kortnavn

Fosfat;P

 

Synonym

Phosphat

 

Analyseforkortelse
Fosfat


IUPAC

NPU03096 P—Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt. DOK 548551


Udføres

Klinisk biokemisk afdeling i Næstved, Nykøbing, Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Roskilde og Køge.


Svares dagligt (Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde, Slagelse, Næstved). Svargruppe 1

Svares dagligt på hverdage (Kalundborg). Svargruppe 2

 

Prøvemateriale
På sygehuset:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum

 

Glastype:

Forsendelse: Gelglas eller tørglas

På sygehuset: heparin-gelglas

 

Mængde:

minimum 0,5 ml serum


Prøvebehandling

Centrifugeres inden: 

 

2 timer efter prøvetagningstidspunktet.

Opbevaring:

I fuldblod: 2 timer. Efter centrifugering og adskillelse: 2 døgn ved 20°C, 1 uge ved 4°C og 1 år ved -20°C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. 


Referenceinterval

Køn

Fra alder (>/=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Fælles 0 dage  15 dage  1,81 - 3,39  mmol/l 
Fælles  15 dage  1 år  1,55 - 2,71  mmol/l 

Fælles

1 år

6 år

1,35 - 2,03

mmol/l

Kvinder

6 år

13 år

1,09 - 1,72

mmol/l

Kvinder

13 år

19 år

0,72 - 1,49

mmol/l

Kvinder  19 år    0,76 - 1,41  mmol/l 

Mænd

6 år

13 år

1,07 - 1,74

mmol/l

Mænd

13 år

19 år

0,85 - 1,74

mmol/l

Mænd  19 år  50 år  0,71 - 1,53  mmol/l 
Mænd  50 år    0,71 - 1,23  mmol/l 

Kilde: NORIP og DSKB børnereferenceintervaller 2016.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Forstyrrelser i kalciumstofskiftet som f.eks. mistanke om hyper/hypoparathyreoidisme, nyreinsufficiens, nyre- og urinvejssten, malabsorbtion, vitamin D-mangel og tetani.

Uklare krampetilstande eller uklare tilfælde af træthed og hovedpine.

Kontrol af langvarig parenteral ernæring.

 

Medicinsk baggrund

88% af kroppens fosfat findes i knoglerne i form af calciumfosfat som apatit Ca2+[Ca3(PO4)2]32-. Resten indgår i det intermediære kulhydratstofskifte og i fysiologisk vigtige stoffer, f.eks. fosforlipider, nukleinsyrer og ATP. Fosfat forekommer i blod i form af uorganisk fosfat og i organisk bunden fosforsyre. Den lille mængde ekstracellulær organisk fosfat eksisterer næsten udelukkende i form af fosforlipider. Fosfat/calcium-forholdet i blod er cirka 6:10. En stigning i fosfatniveauet vil resultere i et fald i calciumniveauet. Denne mekanisme påvirkes af interaktion mellem parathyreoideahormon(PTH) og vitamin D.

 

Tolkning

Koncentrationen varierer med phosphatindholdet i kosten. Postprandielt ses lavere værdier. Fasteværdier anbefales.

Forhøjede værdier ses ved hypoparathyreoidisme, vitamin D-forgiftning, nyreinsufficiens og acidose.
Nedsatte værdier ses ved hyperparathyreoidisme, tubulære nyredefekter, vitamin-D-mangel,  Fanconis syndrom, og alkalose.

 

Molvægt

31 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 0,69 mmol/l

Niveau 1,31 mmol/l

Niveau 2,27 mmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

9,3 %

9,3%

8,9 %

Biologisk variation (intraindividuel)

8,2 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

26 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-08-14


 
13.10.2020