PAPP A;P (doubletest), KBA

 

Kvantitetsnummer

22157

SP: Bestil gruppen DNK35905 Doubletest gruppe;Foster

 

Kortnavn

PAPP A;P

 

Synonym

PAPP-A

  

Analyseforkortelse

DOU_PAPP-A

 

IUPAC
NPU22157 P—Pregnancy-associated plasma protein A; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

Indgår som en del af Doubletest.

 

Udføres

Udføres på hverdage på de Klinisk Biokemiske Afdelinger, Næstved og Roskilde. Udføres mindst 3 hverdage pr. uge.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 3. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

 

Glastype:

Gelglas

 

Mængde:

Minimum 1 mL serum.

  
Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring i Klimaskab

 10 timer ved 21 +/- 1 °C

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 6 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 2 døgn ved 20 °C, 5 døgn ved 4 °C, 6 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres, som Q-mærket post. Dog ikke op til helligdage, hvor prøven istedet fryses og sendes på tøris. I varme sommerperioder med temperaturer over 25 °C, bør de gravide henvises til ambulant prøvetagning.

 

Referenceinterval
Del af Doubletest, se denne.

 

Benyttes til risikoberegning.

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Risikoberegning for kromosomabnormaliteter hos foster. Tilbydes til alle gravide.

 

Medicinsk baggrund
Testen er den ene analyse i Double testen. Den anden er Koriogonadotropin beta [HCG]. Double testen er en del af 1. trimesterscreening, og prøven tages fra uge 8+0  (8 fulde uger svarende til påbegyndt 9. uge). Disse to markører er rimelig uafhængig af moderens alder og nakkefoldens tykkelse, hvorved det er muligt at inkludere markørerne i en risikoberegning for kromosomabnormalier baseret på aldersrisiko, nakkefoldsmål og biokemi.  

Hos kvinder med fostre med trisomi 21 og trisomi 13 og 18 er koncentrationen af PAPP-A mindre end det halve af, hvad den er hos kvinder med raske fostre på samme gestationsalder.

Ref. Lennart Friis-Hansen; Indførelse af 1. trimester screening med dobbelt-test, Klinisk Biokemi i Norden, 4, 2005.

 

Tolkning
Tolkes ikke som enkeltstående parameter.

 

Variation på analyseresultat

Niveau 0,32 IU/L

Niveau 1,6 - 4,5 IU/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

13,6 %

12,0 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt

Ukendt


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

Revideret 2021-03-04


 
04.03.2021