M-komponent;U, KBA

 

Bestemmelse af DØGNUDSKILLELSE kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

 

Kvantitetsnummer

M-komponent spot-urin: 17676

SP: NPU17676

 

M-komponent døgn-urin: 347 (gruppe der indeholder 343 og 348)

SP: RSJ00273

  

Kortnavn

M-komponent spot-urin:M-komponent;U

M-komponent døgn-urin:M-komponent;Pt(U)


Synonym

M-komponent, Myelomprotein, Paraprotein, Bence-Jones

Analyseforkortelse

M-komponent spot-urin: M-kom_U kval

M-komponent døgn-urin: M-komp_dU

 

IUPAC

M-komponent spot-urin: NPU17676 U—M-komponent; arb.k.(proc.) = ?

M-komponent døgn-urin: NPU19848 Pt(U)—M-komponent; massehast.(proc.) = ? g/d

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551


Udføres

1 gang ugentlig.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Slagelse og Roskilde udfører M-komponent;U

Klinisk Biokemisk Afdeling, Roskilde udfører M-komponent;pt(U)

 

Prøvemateriale

Urin: Ved screening for M-komponent i urinen bør anvendes morgenurin eller anden koncentreret spot-urin med henblik på at opnå størst mulig følsomhed for analysen.

 

M-komponent spot-urin:

Glastype: Beige

Mængde: 5-10 mL urin. 

 

M-komponent døgn-urin:

Glastype: Beige

Mængde: 5-10 mL urin, velblandet og med angivelse af opsamlingsperiode og urinvolumen.

 

Prøvebehandling

 

Opbevaring: Holdbar 1 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 6 mdr ved -20 °C.

 

Forsendelse: Urinprøven kan indsendes. 

 

Interferens: Blod i urin kan give falsk positivt resultat. Undgå bundfald. 

 


Referenceinterval

Ikke påvist

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om Myelomatose eller Waldenströms makroglobulinæmi, Monitorering af Myelomatose eller Waldenströms makroglobulinæmi.

 

Medicinsk baggrund

M-komponenter i urin kan forekomme som monoklonale immunglobuliner eller som monoklonale frie lette kæder (type lambda eller kappa), der som led i myelomatose eller Mb Waldenström produceres i store mængder af plasma celler/myelomceller i knoglemarven.
 
75 % af alle myelomatosepatienter har også M-komponent i urinen. Oftest forekommer denne som frie lette kæder – disse betegnes Bence-Jones proteiner - men der ses også hele immunglobuliner som udtryk for den nefropati, der følger med sygdommen.

 

Hos 10-20 % af alle myelomatosepatienter danner myelomcellerne ikke komplette antistoffer men kun frie lette kæder. Dette kaldes Light Chain Disease. I disse tilfælde kan M-komponenten ofte kun konstateres i urinen. Det er derfor nødvendigt at undersøge både serum og urin i udredningen af myelomatose.

 

Tolkning

En urin M-komponent ses ved myelomatose og sjældnere ved Waldenströms makroglobulinæmi. Dog kan en M-komponent også være tegn på kronisk lymfatisk leukæmi.
 
Ved påvisning af en eller flere M-komponenter udgives typen med specifikt analysenavn og NPU kode på ny linje i laboratorieskemaet under overskriften "U-M-komponent(liste)". Typen fremgår af analysenavnet (f.eks: U-Immunglobulin G (kappa, monoklonalt). Ved spoturiner svares ”Påvist” på linjen. Ved døgnuriner kvantificeres M-komponenten og døgnudskillelsen afgives i gram pr. døgn.

 

Variation på analyseresultat

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

31,6 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

 

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

2018-10-19


 
19.10.2018