M-komponent;U, KBA

 

Bestemmelse af DØGNUDSKILLELSE kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling. Almindelig urin M-komponent-undersøgelse kan bestilles af alle rekvirenter.

  

 

Kvantitetsnummer

M-komponent spot-urin: 17676

SP: NPU17676

 

M-komponent døgn-urin: 347 (gruppe der indeholder 343 og 348)

SP: RSJ00273

  

Kortnavn

M-komponent spot-urin: M-komponent;U

M-komponent døgn-urin: M-komponent;Pt(U)


Synonym

M-komponent, Myelomprotein, Paraprotein, Bence-Jones

 

Analyseforkortelse

M-komponent spot-urin: M-kom_U kval

M-komponent døgn-urin: M-komp_dU gr 


IUPAC

M-komponent spot-urin: NPU17676 U—M-komponent; arb.k.(proc.) = ?

M-komponent døgn-urin: NPU19848 Pt(U)—M-komponent; massehast.(proc.) = ? g/d  

  
Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551


Udføres

1-2 gange ugentlig

 

M-komponent spot-urin: Udføres på de klinisk biokemiske afdelinger i Slagelse og på Sjællands Universitets Hospital Roskilde.

M-komponent døgn-urin: Udføres på  Sjællands Universitets Hospital Roskilde.

  

Prøvemateriale

Urin: Ved screening for M-komponent i urinen bør anvendes morgenurin eller anden koncentreret spot-urin med henblik på at opnå størst mulig følsomhed for analysen.

 

M-komponent spot-urin:

Glastype: Beige

Mængde: 5-10 mL urin. 


M-komponent døgn-urin:

Glastype: Beige

Mængde: 5-10 mL urin, velblandet og med angivelse af opsamlingsperiode og urinvolumen.

 

  
Prøveopbevaring

 Holdbarhed 1 døgn ved 20-25 °C, 3 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse

 Forsendes som Q-mærket post

 Interferens

 Blod i urin kan give falsk positivt resultat. Undgå bundfald.

 

Referenceinterval  

Ikke påvist


Ringegrænser

Ingen


Indikation

Mistanke om Myelomatose eller Waldenströms makroglobulinæmi. Monitorering af Myelomatose eller Waldenströms makroglobulinæmi.


Medicinsk baggrund

M-komponenter i urin kan forekomme som monoklonale immunglobuliner eller som monoklonale frie lette kæder (type lambda eller kappa), der som led i myelomatose eller Mb Waldenström produceres i store mængder af plasmaceller/myelomceller i knoglemarven.
 
75 % af alle myelomatosepatienter har også M-komponent i urinen. Oftest forekommer denne som frie lette kæder – disse betegnes Bence-Jones proteiner - men der ses også hele immunglobuliner som udtryk for den nefropati, der følger med sygdommen.


Hos 10-20 % af alle myelomatosepatienter danner myelomcellerne ikke komplette antistoffer men kun frie lette kæder. Dette kaldes Light Chain Disease. I disse tilfælde kan M-komponenten ofte kun konstateres i urinen eller ved undersøgelse af serum for frie lette kæder eller ved immunfiksation. Det er derfor nødvendigt at undersøge både serum og urin i udredningen af myelomatose.


Tolkning

En urin M-komponent ses ved myelomatose og sjældnere ved Waldenströms makroglobulinæmi. Dog kan en M-komponent også være tegn på kronisk lymfatisk leukæmi.

Se desuden LMV for serum M-komponent.
 
Svarafgivelse følger "Dansk retningslinje for M-komponent analyser" udarbejdet af DSKB/DMSG. Ved påvisning af en eller flere M-komponenter udgives typen med specifikt analysenavn og NPU kode på ny linje i laboratorieskemaet under overskriften "U-M-komponent(liste)". Typen fremgår af analysenavnet (f.eks: U-Immunglobulin G (kappa, monoklonalt). Ved spoturiner svares ”Påvist” på linjen. Ved døgnuriner kvantificeres M-komponenten og døgnudskillelsen afgives i gram pr. døgn.


Variation på analyseresultat
M-komponent;Pt(U) (døgnudskillelse)

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

31,6 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato
2020-09-15

  

Kilder

Dansk retningslinje for M-komponent analyser, Guidelines DSKB/DMSG 2017

 


 
28.09.2020