Borrelia Burgdorferi -Ab gruppe;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

Roskilde og Køge: 16028

Mikrobiologisk afdeling Slagelse: 900007

Csv prøve til Mikrobiologisk Afdeling Slagelse: 16027

SP: NPU16028

 

Kortnavn

Borrelia burgdorferi-Ab gruppe

 

Synonym

Lyme borreliose

 

Analyseforkortelse

Borr IgG


IUPAC

NPU16028 P—Borrelia burgdorferi-antistof; arb.k.(liste; proc.)


NPU08015 P-Borrelia burgdorferi-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

1 gang ugentlig

Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde, for Roskilde og Køge.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum

Glastype: Gelglas (Gul) 

Mængde: 0,5 ml serum

 

Prøvemateriale og prøvebehandling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

10 timer

Opbevaring efter adskillelse:

1 døgn ved 20 °C, 2 uger ved 4 °C, 2 uger ved -20 °C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Mononukleose, eventuelt cytomegalovirus infektion kan give positiv IgM

 

 
Referenceinterval

 

Roskilde og Køge:

 

Borrelia IgG arb. enh./l

Betydning

 < 15,9

 Negativt resultat*

 15,9-26,0

 Tvivlsomt resultat*

 

*PAL

 

Referenceinterval Mikrobiologisk Afdeling Slagelse

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om dissemineret borreliose, f.eks. artritis, myocarditis, lymfocytom, acrodermatitis chronica atropicans og meningoradiculitis.

                                                                                          

Undersøgelsen er ikke indikeret ved:

1. Skovflåtbid uden efterfølgende symptomer. Patienten informeres om kardinalsymptomet erythema migrans og opfordres til at søge læge ved dette.

                                                      

2. Ukompliceret erythema migrans, dvs uden svære almensymptomer.

Behandling kan iværksættes uden yderligere diagnostik.

 

3. Sufficient behandlet patient. Terapikontrol er normalt unødvendig.

 

 

Medicinsk baggrund

Til undersøgelse for forekomst af Borrelia antistoffer i uklare kliniske situationer, bør første prøve tages tidligst muligt efter indikationen er konstateret. Derefter tages evt. en ny prøve efter 6 uger afhængigt af svaret på den første. En høj IgG tyder på tidligere infektion eller aktuel kronisk infektion. Der skal ikke forventes de store ændringer i titeren i forløbet.

 

Tolkning

Tidligt i sygdomsforløbet kan IgG antistof mod Borrelia være negativ.                                   

 

Antibiotika kan maskere antistof responset. Krydsreaktion mod andre

borreliastammer kan forekomme (B. recurrentis, B. duttonii, B. hermsii).                                       

IgG mod borrelia kan påvises efter 2-3 mdr og forbliver positiv i flere år efter behandling.

  

Tolkning af en undersøgelse kan angives således:

IgG

Tolkning

Negativ

Ingen infektion eller tidligt efter smitte

Negativ eller tvivlsom

Formentlig tidligt stadium af infektion

Positiv

Aktiv infektion eller tidligere infektion

 

Generelt gælder det, at resultatet af undersøgelsen altid skal tolkes i lyset af de kliniske symptomer og fund. Den serologiske profil afhænger af de 3 faktorer:

1: Sygdommens stadium

2: Sygdomsvarighed

3: Antibiotikabehandling

 

 

Molvægt

IgG: 150 000

 

 

Usikkerhedsbudget

 

Borrelia IgG

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV% teknisk)

24,6%

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt

 

 

Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

 

Dato

2019-08-23


 
23.08.2019