Borrelia burgdorferi-ab gruppe;P, KBA

 

 

 

Kvantitetsnummer

16028

SP: NPU16028

 

Denne analyse udføres for SUH, Køge og SUH, Roskilde.

For Holbæk, Nykøbing F., Næstved og Slagelse, se dok 219718: Borrelia antistoffer i serum, KMA.

 

Kortnavn

Borrelia burgdorferi-ab gruppe

 

Synonym

Lyme borreliose

 

Analyseforkortelse

Borrelia gr


IUPAC

NPU16028 P—Borrelia burgdorferi-antistof; arb.k.(liste; proc.)


NPU08015 P-Borrelia burgdorferi-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres en gang ugentligt på Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 4. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Serum

 

Glastype 

Gelglas

 

Mængde

Min. 0,5 mL serum

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 1 døgn

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 1 døgn 20 °C, 2 uger ved 4 °C, 1 måned ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres. Sendes som Q-mærket post.

 


Referenceinterval

<16 arb. enh./L

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om dissemineret borreliose, f.eks. artritis, myocarditis, lymfocytom, acrodermatitis chronica atropicans og meningoradiculitis.

Ved mistanke om neuroborreliose bør udføres Borrelia IgM og IgG antistoffer i spinalvæske - Intrathekal syntese.

Undersøgelsen er ikke indiceret ved flåtbid, mistanke om erythema migrans (klinisk diagnose) eller ved diffuse sygdomsbilleder.*

 

Medicinsk baggrund

Borrelia er en infektion forårsaget af den flåtbårne spirokæt Borrelia burgdorferi sensu lato. Infektionen er karakteriseret af en række forskellige symptomer afhængigt af det organsystem som er involveret. Både med hensyn til morbiditet og hyppighed er neuroborreliose den mest betydningsfulde manifestation. Der findes en karakteristisk årstidsrelateret forekomst med langt de fleste tilfælde debuterende om sommeren eller efteråret.*

 

Tolkning

Den metode som anvendes på Klinisk biokemisk afdeling, SUH, har en oplyst diagnostisk sensitivitet på 100% og en diagnostisk specificitet på 90%.

 

Borrelia IgG arb. enh./L

Betydning

< 16

Negativt resultat**

16 -22

Tvivlsomt resultat**

> 22

Positivt resultat**

 

Tolkning af en undersøgelse kan angives således:

IgG

Tolkning

Negativ

Ingen infektion eller tidligt efter smitte

Negativ eller tvivlsom

Formentlig tidligt stadium af infektion

Positiv

Aktiv infektion eller tidligere infektion

 

For yderligere information vedrørende medicinsk baggrund og tolkning henvises til dok 219718: Borrelia antistoffer i serum, KMA.

 

* www.lmv.dk/ Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Region Sjælland. Tilgået d. 18. januar 2021.

** Test instruktion EUROIMMUN: Anti-Borrelia plus VIsE ELISA (IgG). Vers. 18/01/2017.

 

Molvægt

150.000

 

Variation på analyseresultat

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

32,7 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige

 

Dato

2021-04-01


 
20.04.2021