Sæd gruppe;Pt (Sædkvalitet), KBA

 

Se venligst flowdiagram ved rekvirering


Kvantitetsnummer

18196

SP: NPU18196

 

Kortnavn

Sæd gruppe;Pt 

  

Gruppen indeholder:

Se "Referenceinterval"

  

Synonym

Fertilitetstes,

Mandlig infertilitetstest

Sperma

Sædkvalitet

  

Analyseforkortelse

Sædkval gr.


IUPAC

NPU18196 Pt—Sæd; egenskabsart(liste; proc.)

    

I listen indgår:

NPU03455 Sæd—Spermatozoer; antalk. = ? × 109/L

NPU18194 Sæd—Spermatozoer; motilitet(proc.) = ?

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551


Udføres

Klinisk Biokemisk Afdeling Nykøbing F Sygehus og Fertilitetsklinikken Køge Sygehus

  

Nykøbing F.:

Udføres mandag-torsdag.

 

Fertilitetsklinikken, Køge Sygehus:

Udføres efter aftale ved kontakt til klinikken på tlf. 4732 1260.

 

  

Prøvemateriale

Frisk sæd (højst 1½ time gammelt, og opbevaret tæt på kroppen indtil aflevering).

 

Glastype:

spidsglas

 

Mængde:

Minimum 0,5 mL sperma

  

Nykøbing F.:

Prøvesæt fås ved henvendelse på tlf. 5651 5700.

  

Fertilitetsklinikken, SUH Køge:

Prøvesæt: se vejledning fra klinikken

       

Prøvebehandling

Opsamling: Kondom må ikke benyttes til opsamling. Al sæd opsamles i et plastbæger, der er kropsvarmt. Prøven overhældes fra bægeret til prøveglasset, som mærkes med patientens navn og CPR.nr.

Opbevaring:

Prøven afleveres senest 1½ time efter sædafgang. Under transport skal prøven opbevares ved 20 - 37 °C. Dette gøres bedst ved at opbevare prøven tæt på kroppen.

Forsendelse:

Kan ikke sendes.


Se desuden:

Sædkvalitet undersøgelse (fertilitetstest) - patientinformation

 

Indlevering

For Nykøbing F:

Frisk sæd kan indleveres mandag-torsdag i tidsrummet 08.00-10.00 i:

Klinisk Biokemisk afdeling, Hovedindgang B 10, 1. sal.

Nykøbing F Sygehus

  

Fertilitetsklinikken, SUH Køge:

Indlevering af prøve aftales ved kontakt til klinikken på tlf. 4732 1260

Indleveres på: Fertilitetsklinikken, Sjællands Universitetshospital Køge

  

Abstinens:

Abstinensperioden betyder meget for ejaculatets karakteristika. Undersøgelse af sædkvalitet foretages efter minimum 3 døgn og ikke længere end 7 dages seksuel abstinens. En standardiseret fikseret periode på 3 dages abstinens er ønskelig. 
Inkomplet opsamlede prøver (spild), specielt hvis det er første del af ejakulatet, bør ikke undersøges. Eventuelt spild oplyses af patienten.

 

Referenceinterval

 

Parameter Referenceinterval
Sædkvalitet;Sæd Normal
Spermatozoer konc;Sæd >15 x109/L (dvs. >15 x106/mL)
Spermatozoer motilitet;Sæd >0,32 antalsfrakt.

 

Indikation

Undersøgelse for mandlig infertilitet.
Bedømmelse af sædkvalitet efter gendannelse af sædstrengen.

 

Medicinsk baggrund

Spermatozoerne produceres i testiklerne og passerer gennem bitestiklerne (epididymes) og sædlederen, før de passerer gennem urinrøret. Sædblæren og blærehalskirtlen tømmer deres næringsrige sekreter ind i sædlederne og urinrøret. Afstanden fra produktionsstedet i testiklerne til urinrørets åbning er 8 – 10 m. Det tager 12-13 uger fra modningen af spermatozoen starter, til den færdige spermatozoe forlader kroppen.
Testiklerne, bitestiklerne og den første del af sædlederen ligger i pungen (scrotum).
I scrotum er temperaturen 1-2 grader lavere end kropstemperaturen. Spermatozoproduktionen er afhængig af denne temperatur. Bliver det for varmt, stopper produktionen.

Spermatozoer produceres i sædkanalerne, og processen kaldes spermatogenese. Cellerne, som udvikler sig til spermatozoer, kaldes germinalceller, og modningen fra udifferentierede stamceller til færdige spermatozoer tager 10 uger. 

Dagsproduktion er flere hundrede millioner celler.
Spermatozoer deles anatomisk i tre afsnit: Hoved, midterstykke og hale. Hovedet indeholder kromosomer og de enzymer, der er nødvendige for at spermatozoen kan smelte sammen med den umodne ægcelle (oocyt). I midterstykket er der mitochrondrier. Her produceres ATP, som sætter spermatozoen i stand til at bevæge sig. Halen er bevægeapparatet.
Efterhånden som spermatozoerne modnes, løsnes de fra støttecellerne og bliver liggende i sædkanalens hulrum. De kan endnu ikke bevæge sig og er ikke befrugtningsdygtige. Fra testes transporteres spermatozoerne til bitestiklerne, som udgøres af et 7 m langt rørsystem, hvor deres fysiske modning fuldføres.
Ved sædudtømningen transporteres spermatozoerne fra bitestiklerne via sædlederen til urethra. På vejen tilblandes de sekret fra kønskirtler, sædblære og prostata. Dette sekret indeholder modningsfaktorer og næringsstoffer, som gør spermatozoerne bevægelige og befrugtningsdygtige.  


Tolkning

Nedsat frugtbarhed (infertilitet) kan defineres som manglende opnåelse af graviditet efter 1½ års ubeskyttet samleje. I normal befolkningen opnår 60 % af par graviditet indenfor 6 måneder, 80 % indenfor 12 måneder og 90 % indenfor 18 måneder. De resterende 10 % kan klassificeres som infertile. Nedsat fertilitet hos et par kan skyldes faktorer hos kvinden og/eller manden. Mulighederne for graviditet er en kombination af fertiliteten hos de to partnere, således at nedsat fertilitet hos den ene part kan opvejes af god fertilitet hos den anden.

 

Dato

2021-07-06


 

Bilag:
Flowdiagram
06.07.2021