Parvovirus B19 - Lussingsyge - NPU58175, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip

Måling af IgG og IgM antistoffer mod parvovirus B19 med et immunologisk assay.


 
2) Indikation

Mistanke om akut Parvovirus B19 infektion, specielt hos gravide  og immunsupprimerede patienter.

Bestemmelse af immunstatus hos gravide udsat for mulig smitte, (se nedenstående vejledning fra Arbejdstilsynet).

Udredning i forbindelse med artralgier og anæmitilstande hos immunsupprimerede patienter.

Hos børn med Erythema infectiosum er diagnosen klinisk, og undersøgelse  for antistoffer ikke indiceret.


 
3) Fremgangsmåde

- Glastype: Gelglas eller citrat-, heparin- eller EDTA-glas.
- Mængde: 4 ml blod eller 2 ml serum eller 2 ml citrat-, heparin- eller EDTA-plasma

- Opbevaring: Køleskab
- Forsendelse: Almindelig post


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Svarafgivelse:

Analysen udføres 1 gang ugentligt og besvares som:

- Negativ

- Positiv

 

Svar gives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

IgM

IgG

Klinisk

konklusion

Negativ

Negativ

Ikke inficeret med Parvovirus B19 eller i inkubationsfasen

Positiv

Positiv eller Negativ 

Akut eller nylig overstået infektion med Parvovirus B19

Negativ

 Positiv

Tidligere infektion med Parvovirus B19 

 

 Med den valgte metode er ca. 1% af den raske befolkning IgM positiv.


 
6) Bemærkninger

Forekomst
Over hele verden. Forekommer sporadisk hele året, men der  findes ophobninger med nogle års mellemrum i vinter og forårsmånederne.

 

Sygdom
Parvovirus B19 forårsager Erythema infectiosum (den 5. børnesygdom, "lussingsyge").
Erythema infectiosum er en mild, ofte afebril sygdom hyppigst hos børn. Debuterer ca. 7 (4-20) dage efter smitte med milde influenza lignende symptomer. Hos børn ses karakteristisk rødme af kinderne ofte sammen med et udslet på kroppen og ekstremiteterne. Hos voksne er udslettet atypisk eller fraværende, men man kan få længerevarende artralgier/artrit. Mindst 25% af infektionerne er subkliniske. I sjældne tilfælde kan ses hepatitlignende sygdom. Op mod 80% af raske voksne har antistoffer. Intrauterin infektion i første halvdel af graviditeten kan føre til alvorlige komplikationer hos fostret hos ca. 10%. Efter uge 20 er risikoen for barnet yderst beskeden.

 

Patologi
Parvovirus angriber knoglemarven, specielt celleforstadier til røde blodlegemer. Derfor ses fald i reticulocytter, hæmoglobin og andre blodkomponenter.

 

Smitteveje
Kontaktsmitte via respirationsvejssekreter og intrauterint. Smitterisiko er størst inden der udbryder udslet.

 

Sygemelding

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at værdien af fraværsmelding med henblik

på at undgå smitte i sig selv er meget lille og giver anledning til mange unødige

problemer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke, at gravide fraværsmeldes pga. parvovirus

B19 infektion i omgivelserne med mindre helt særlige grunde taler

for det (som fx blodsygdom hos moderen). Arbejdstilsynet henviser til

Sundhedsstyrelsens regler på dette område.

 

Sundhedstyrelsen har udsendt et brev om Parvovirus i 2011.


 
7) NPU-kode
NPU58175 P—Parvovirus B-19-antistof; arb.k.(liste)
 

Bilag:
Til læger om parvo 0211_1.pdf
23.07.2019