Thyroid-peroxidase-antistof; P, KBA

 
Kvantitetsnummer 12229

SP: NPU12229

   

Kortnavn

Thyroidperoxidase-Ab;P  

 

Synonymer

TPO-antistof Anti-TPO Thyreoidea antistof Thyroid peroxidase antistof 

  

Analyseforkortelse

Anti-TPO  

 

IUPAC

NPU12229 P—Thyroid-peroxidase-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551      

 

Udføres

2 - 3 gange ugentligt. De Klinisk biokemisk afdelinger Holbæk, Næstved, Køge og Roskilde sygehuse.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Glastype:

For prøver der udføres på KBA Holbæk eller Næstved: Gelglas, tørglas

For prøver der udføres på KBA Køge eller Roskilde: Heparin gelglas

  

Mængde:

4 mL fuldblod/ Minimum 0,5 mL serum/ plasma 

  

Prøvebehandling

Afhentningsordning:  Holdbarhed i 24 timer i fuldblod ved 20-25 °C.

Centrifugeres og adskilles    

inden: 

24 timer 

Opbevaring:

Afpipetteres serum: 3 døgn ved 20-25 °C, 5 døgn ved 2-8 °C og 1 år ved -20 °C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. 

  

Referenceinterval

60 kU/L

 

Ringegrænse

Ingen  

  

Indikation

Mistanke om kronisk thyreoidea sygdom med hypo- eller hyperfunktion, herunder specielt autoimmun thyreoidea-sygdom (fx Hashimoto’s thyreoiditis eller Graves sygdom). Desuden øget TSH af uklar årsag. 

  

Medicinsk baggrund

Thyreoidea Peroxidase (TPO) har vist sig at være den komponent af thyreoideas mikrosomer, som genkendes af mikrosomale antistoffer, hvorfor en bestemmelse af TPO-antistoffer nu benyttes i stedet for bestemmelse af mikrosomale antistoffer.

 

Tolkning

Stærkt forhøjede værdier (> 1500 kU/L) ses ved autoimmune sygdomme i thyreoidea som f.eks. Graves- og Hashimotos sygdom. Ca. 5-10 % af gravide har i 1. trimester værdier i dette område, hvilket er forbundet med en øget risiko for udvikling af myxødem senere i graviditeten.

  
Moderat forhøjede værdier (< 1000 kU/L) ses ved betændelsestilstande i thyreoidea som f.eks. subakut thyreoidit og post partum thyreoidit.

  
Let forhøjede værdier ses hos ca. 5 % (stigende med alderen) af tilsyneladende thyreoidea-raske kvinder og hos ca. 3 % af thyreoidea-raske mænd.

  

Molvægt

150 000

  

Dato

2020-07-06


 
27.07.2020