Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; P-, KBA

 

Kvantitetsnummer

4191

SP nr.: NPU04191

 

Kortnavn

Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; P-

 

Synonym

Transferrinsaturation, transferrinmætning, jernmætning

 

Analyseforkortelse

Trans-mæt


IUPAC

NPU04191 Transferrin(Fe-bindingssteder; P)—Jern; stoffr. = ?

NPU26470 P—Transferrin; massek. = ? g/L

NPU02508 P—Jern; stofk. = ? µmol/l (se særskilt LMV)


Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt Klinisk biokemisk afdeling i Region Sjælland:

Holbæk, Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse 

 

Prøvemateriale

Glastype: Heparin gelglas.

Mængde:  min 0,5 ml

 

Prøvebehandling

Opbevaring: Stuetemperatur
Forsendelse: Alm. post 
Interferens: lipid, bilirubin, hæmolyse kan interferere


Referenceinterval Jernmætning

Køn

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

 

6 mdr

12 år

0,06-0,41

 

12 år

19 år

0,06-0,48

Kvinder

< 50 år

 

0,10-0,50

 

> 50 år 0,15-0,50

Mænd 

> 18 år

0,15-0,57

 

Referenceinterval Transferrin

Køn

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

Fælles 0 uger 9 uger 1,07 - 2,31  g/L
9 uger  1 år  1,10 - 3,34  g/L
1 år  6 år  2,27 - 3,48  g/L 
6 år  14 år  2,30 - 3,31  g/L 
Kvinder 14 år  19 år  2,20 - 4,06  g/L 
Mænd 14 år 19 år  2,20 - 3,42  g/L 
Fælles

> 18 år

1,92 - 3,84

g/L

 

Omregning for Transferrin

Fra µmol/L til g/L, værdien ganges med 0,08

Fra g/L til µmol/L, værdien ganges med 12,5

 

Transferrinmætning beregnes som (µmol jern)/(2 * µmol transferrin) - beregningen udføres normalt i LIMS. 

 

Indikation

Udredning af hæmokromatose og mistanke om jernmangel. Prøven bør tages fastende og til diagnostik af Hæmokromatose skal prøven tages fastende.

 

Medicinsk baggrund

Ved normale jerndepoter er transferrinmætningen i området 0,30-0,50. Ved jernmangel falder værdien, og ved egentlig jernmangelanæmi kommer transferrinmætningen under 0,10-0,15. Ferritin vil her typisk være nedsat, men ferritin er akutfaseprotein, hvilket kan "skjule" jernmangel.

Ved hæmokromatose ses i reglen værdier over 0,60.

Transferrinmætning er en bedre markør for hæmokromatose end P-Ferritin, som dog i reglen også er høj.

Ved kronisk inflammation er såvel P-Jern som P-Transferrin nedsat, således at transferrinmætningen er normal
(> 0,15).  

 

Tolkning

For jern er der måltidsvariation afhængig af kosten. Den kliniske betydning vil være varierende hvorfor faste tilrådes.

 

Lave værdier af jernmætning ses ved jernmangel. Ses også kort efter behandling med B12 ved B12-mangel anæmi.

Lave værdier af transferrin kan være udtryk for malnutrition, proteinmangel. Alternativt kan det være indikator for alkoholisme - verificeres ved bestemmelse af Kulhydratfattig transferrin, CDT.

 

Forhøjede værdier af jernmætning ses ved jernoverskud og visse hypoproliferative anæmier. Kan desuden ses ved jernbehandling, thalassemia og sideroblast-anæmi.Ved gentagne forhøjede værdier (taget som fastende morgenprøve) uden anæmi-tegn bør udredning for hæmokromatose overvejes.

Forhøjede værdier af Transferrin er normalt sammenhængende med lav jernmætning.

 

Molvægt

ca 80 kDa

 

Variation på analyseresultat

for Transferrin

Niveau 1,7 g/L

Niveau 2,8 g/L

Niveau 3,5 g/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

10,5 %

10,5 %

10,5 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

3,0 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

16,7 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-07-09


 
09.07.2020