Urat; Ledv(spec.), KBA

 

Kortnavn

Urat; Ledv(spec.)

 

Analysenummer 

3960

SP-nr.: NPU03960

 

Analyseforkortelse
Urat_Ledv

 

IUPAC

NPU03960 Ledv(spec.)—Urat; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt

De klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland


Svartid

Analysen er en kemisk analyse, se venligst Svartider, dok 597944


Prøvemateriale

Glastype:  Heparinglas

Mængde:  1 mL

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

 

Opbevaring: 20 - 25 °C 1 døgn, 2 - 8 °C 3 døgn, -20 °C 3 mdr.

 

Stærkt viskøs ledvæske kan, om nødvendigt,

behandles med hyaluronidase før analysering.

 

 

Forsendelse:  Kan sendes med post

 

Interferens:  Let blodig ledvæske kan analyseres

 


Referenceinterval

Krystaller bør ikke forefindes i ledvæske

Typisk ses værdier svarende til Urat;P

 

Indikation

Ledvæske undersøges efter steril punktur som led i diagnostisk eller terapeutisk behandling.

 

Medicinsk baggrund

Ved infektiøs eller inflammatorisk lidelse findes højt indhold af leukocytter (>50 x 109/L), ved bakteriel infektion domineret af polymorfonukleære celler. Glucose <2,5 mmol/L tyder på septisk arthrit.

 

Molvægt

168,1 g/mol

 

Variation på analyseresultat

Se Urat;P

 

Dato

2020-08-27


 
27.08.2020