Valproat; P, KBA

 

Kortnavn

Valproat

 

Analysenummer

3735

SPnr: NPU03735

 

Synonym

Delepsine®

Deprakine®

Orfiril®

Dipropyla

 

Analyseforkortelse

Valproat


IUPAC

NPU03735 P—Valproat; stofk. = ? µmol/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt DOK 548551
 

Udføres

Dagligt på Klinisk biokemisk afdeling, Holbæk, Næstved og Roskilde.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum

 

Glastype:

Afhentningsordning:

Ved udførelse i Holbæk og Næstved: Heparin-gelglas

Ved udførelse i Roskilde: gelglas

 

Forsendelse: Gelglas eller tørglas

 

Mængde:

4 ml fuldblod/ minimum 200 µl serum

 

Prøvebehandling

 

Afhentningsordning:  Holdbarhed i 2 døgn i fuldblod 
Centrifugeres og adskilles inden:  2 døgn 

Opbevaring:

2 døgn ved 20°C, 1 uge ved 4°C og 3 måneder ved -20°C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

Vejledende terapeutisk interval

200 - 650 µmol/L

 

Ringegrænser

> 1000 µmol/l

 

Indikation

Terapikontrol, mistanke om forgiftning og intoksikationsudredning.

Patientforberedelse:

Patienten skal instrueres om at vente med morgenmedicin, indtil blodprøven er taget, idet spidsværdier kan måles i prøver som er taget 2 timer efter morgendosis. Ved mistanke om forgiftning tages prøven straks.

 

Medicinsk baggrund

Valproat er et antiepileptikum med effekt på et bredt spektrum af epileptiske anfaldstyper. Det omsættes til en lang række forskellige metabolitter, som ikke har antiepileptisk effekt. Der er interaktion med andre medikamenter, specielt anti-epileptika, idet valproat øger de fleste andre medikamenters koncentration, mens phenytoinkoncentrationen kan både øges og nedsættes.
På grund af påvirkning af lever- og knoglemarvsfunktion bør begge funktioner kontrolleres, specielt i starten af behandlingen.
Der er ca. 90% plasmaproteinbinding af valproat.

 

Tolkning

Steadystate opnås ca. 4 døgn efter påbegyndt medicinering eller ændring i dosis. Ved tillæg af andre epileptica, bør der tages en ny prøve efter 2 uger på grund af enzyminduktion (se lægemiddelkataloget).

Den biologiske halveringstid er 7 - 15 timer, men kan være kortere hvis patienten er i behandling med andre medikamenter som carbamazepin, phenytoin eller primidone, idet omsætningen af valproat så øges.

Hvis behandlingen ikke forløber tilfredsstillende, kan behandlingen justeres efter fundne koncentration afhængig af behandlingsrespons og bivirkninger.

  

Molvægt

144,21 (for syren)

 

Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

Niveau 182 μmol/l

Niveau 423 μmol/l

Niveau 727 μmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

13,1 %

9,5 %

9,1 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

 

Dato:

18.10.2019


 
18.10.2019