Vancomycin;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.


Kvantitetsnummer

19929

SP: NPU19929

 

Kortnavn

Vancomycin;P

 

Synonym
-

 

Analyseforkortelse

Vanco


IUPAC

NPU19929 P—Vancomycin; massek. = ? mg/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de Klinisk Biokemiske Afdelinger, Holbæk, Nykøbing F., Roskilde og Slagelse.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale
Plasma

 

Glastype
Heparin-gelglas

 

Mængde

Min. 0,5 mL plasma

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 3 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse

 3 timer ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 30 døgn ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres. Sendes på køl eller frost.

 

 

Vejledende terapeutisk interval

> 10 mg/L *

* Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Region Sjælland

 

Ringegrænse
Ingen.

 

Indikation
Vancomycin behandling.

 

Medicinsk baggrund

'Vancomycin anvendes ved infektion med Gram-positive bakterier, især dicloxacillinresistente stafylokokker.

For at opnå klinisk effekt ved intravenøs behandling med vancomycin bør dalværdien (plasma koncentrationen umiddelbart før næste dosis) være mindst 10 mg/L (eller mindst 4 gange MIC for den inficerende bakterie).

Koncentrationsmåling af vancomycin er kun indiceret hos patienter i tilfælde, hvor der er tvivl, om dette niveau er opnået. Plasmakoncentrationen af vancomycin er ikke korreleret til bivirkninger.

 

Tolkning
-

 

Molvægt

1449,27

 

Variation på analyseresultat

Niveau 7 mg/L

Niveau 19 mg/L

Niveau 34 mg/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

16,2 %

11,2 %

10,9 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

* Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.


Dato

2021-03-09


 
09.03.2021