Vancomycin;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.


Kvantitetsnummer

19929

SP: NPU19929

 

Kortnavn

Vancomycin; P

 

Synonym
-

 

Analyseforkortelse

vanco


IUPAC

NPU19929 P—Vancomycin; massek. = ? mg/L

 

Pris

20,- kr. (2014)

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger, Roskilde, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse

 

Prøvemateriale
Plasma

Glastype
Heparin-gelglas

Mængde:

Mindst 0,5 mL

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

3 timer

Opbevaring efter adskillelse:

Afpipetteret plasma kan opbevares 3 døgn ved 2-8°C og 30 døgn ved -20°C

Forsendelse:

Plasma eller centrifugeret gelglas sendes på køl med posten.

 

 

 

Vejledende terapeutisk interval

> 10 mg/L

 

Ringegrænse
-

 

Indikation
Vancomycin behandling.

 

Medicinsk baggrund

Anvendes ved infektion med Gram-positive bakterier, især dicloxacillinresistente stafylokokker

 

For at opnå klinisk effekt ved intravenøs behandling med vancomycin bør dalværdien (plasma koncentrationen umiddelbart før næste dosis) være mindst 10 mg/L (eller mindst 4 gange MIC for den inficerende bakterie).

Koncentrationsmåling af vancomycin er kun indiceret hos patienter i tilfælde, hvor der er tvivl, om dette niveau er opnået. Plasmakoncentrationen af vancomycin er ikke korreleret til bivirkninger.

 

Tolkning
-

 

Molvægt

1449,27

 

Variation på analyseresultat

Niveau 7 mg/L

Niveau 19 mg/L

Niveau 34 mg/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

16,2 %

11,2 %

10,9 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige..


Dato

2018-02-02


 
02.02.2018