Zink;P, KBA

 

Prøven kan rekvireres, men IKKE tages i praksis eller eget hjem (Roskilde og Køge), grundet ringe holdbarhed i fuldblod. Patienten henvises til prøvetagning på sygehuset.

 

Kvantitetsnummer

3768

SP: NPU03768

 

Kortnavn

Zink;P

 

Synonym 
Zink, Zn

 

Analyseforkortelse

Zink

 

IUPAC

NPU03768 P-Zink; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger, Holbæk, Køge, Roskilde og Slagelse Sygehus.

 

Svartider

Se venligst svartider. DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype: 

Roskilde og Køge:      Heparin-gelglas (BD)

Holbæk og Slagelse:  Li-Heparin glas fra Greiner

 

 

Prøveopbevaring

 

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 2 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse*

 7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 1 år ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres, som Q-mærket post

Interferens:

Hæmolyse

* Ved brug af BD-glas skal plasma afpipetteres senest 2 timer efter centrifugering.

 

 

Referenceinterval

10 - 19 µmol/L

Kompendium i Laboratoriemedicin, Henrik Olesen, Amtsrådsforeneingen 1988

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Mistanke om Zinkmangel. 

1. "Gastric by pass" operede patienter

2. Patienter med kort tarmsyndrom

3. Colitis og mb Crohn patienter

4. Intensiv patienter, der får sondeernæring

 

Medicinsk baggrund

Alder: Koncentrationen aftager lidt med alderen p.g.a. aftagende albuminkoncentration.
Kost: Koncentrationen let nedsat postprandialt.
P-piller og graviditet: Let nedsat koncentration

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses lejlighedsvis ved porfyri.

Nedsatte værdier ses ved kroniske sygdomme, som regel pga nedsat albuminkoncentration. Acrodermatitis enteropathica pga defekt absorption fra tarmen. Ulcus cruris. Malnutrition. Langvarig parenteral ernæring. Kronisk alkoholisme. Behandling med glucocorticoid eller D-penicillamin.

 

Molvægt

Molvægt 65,4 g/mol

 

Analyseusikkerhed

Niveau 12 µmol/l

Niveau 25 µmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

12,8 %

9,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

11 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel

35 %

 

Dato

2019-11-15


 
15.11.2019