Zink;P, KBA

 

Prøven kan rekvireres, men IKKE tages i praksis eller eget hjem (Roskilde og Køge), grundet ringe holdbarhed i fuldblod. Patienten henvises til prøvetagning på sygehuset.

 

Kvantitetsnummer

3768

SP: NPU03768

 

Kortnavn

Zink;P

 

Synonym 
Zinc, Zn

 

Analyseforkortelse

Zink

 

IUPAC

NPU03768 P-Zink; stofk. = ? µmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Udføres dagligt på de klinisk biokemiske afdelinger, Holbæk, Køge, Roskilde og Slagelse Sygehus.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider. DOK 597944

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Glastype

Roskilde og Køge:      Heparin-gelglas (BD)

Holbæk og Slagelse:  Li-Heparin glas fra Greiner

 

Mængde

Min. 0,5 mL

 

Prøveopbevaring

Holdbarhed i fuldblod ved opbevaring ved stuetemp. (20-25 oC) 2 timer

Holdbarhed i plasma/serum efter adskillelse*

 7 døgn ved 20 °C, 2 uger ved 4 °C, 1 år ved -20 °C

Forsendelse:

Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres. Sendes som Q-mærket post.

Interferens:

Hæmolyse

* Ved brug af BD-glas skal plasma afpipetteres senest 48 timer efter centrifugering.

 

Referenceinterval

10 - 19 µmol/L

Kilde: Kompendium i Laboratoriemedicin, Henrik Olesen, Amtsrådsforeneingen 1988

 

Ringegrænse

Ingen

 

Indikation

Mistanke om Zinkmangel. 

1. "Gastric by-pass" opererede patienter

2. Patienter med kort tarmsyndrom

3. Colitis og mb Crohn patienter

4. Intensiv patienter, der får sondeernæring

 

Medicinsk baggrund

Alder: Koncentrationen aftager lidt med alderen p.g.a. aftagende albuminkoncentration.
Kost: Koncentrationen let nedsat postprandialt.
P-piller og graviditet: Let nedsat koncentration

 

Tolkning

Nedsatte værdier ses ved kroniske sygdomme, som regel pga nedsat albuminkoncentration. Acrodermatitis enteropathica pga defekt absorption fra tarmen. Ulcus cruris. Malnutrition. Langvarig parenteral ernæring. Kronisk alkoholisme. Behandling med glucocorticoid eller D-penicillamin.

 

Forhøjede værdier ses lejlighedsvis ved porfyri.

 

Molvægt

65,4 g/mol

 

Variation på analyseresultat

Niveau 12 µmol/L

Niveau 25 µmol/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

12,8  %

9,2  %

 Biologisk variation (intraindividuel)

11 %

11  %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

35  %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2021-07-01


 
01.07.2021