Smith's-IgG;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

26647

SP: NPU26647

  

Kortnavn

Smith's-IgG;P

  

Synonym

Sm,SM


Analyseforkortelse

SM


IUPAC

NPU26647P-Smith's antistof(IgG);arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

  

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

1-3 gange ugentligt.

De Klinisk biokemiske afdelinger Nykøbing F. og Sjællands Universitets Hospital Roskilde.


Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Gelglas evt. tørglas

  

Mængde:

1 mL serum

  
Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 1 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 3 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 12 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres.

 Prøven sendes som Q-mærket post.

 Interferens Streptavidin-antistoffer

  

     

Referenceinterval

 Tolkning

 Interval

 Enhed

 Negativ <7  kU/L 

 Tvivlsom/gråzone 

 7-10

 kU/L

 Positiv 

 >10

 kU/L

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS
 

Ringegrænse

Ingen

  

Indikation

Del af udredning af positiv ANA screening (Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P) - se denne.

  

Tolkning

Del af udredning af positiv ANA screening (Bindevævssygdom-relateret-Ab[ANA];P) - se denne.

OBS! Tilstedeværelse af streptavidin-antistoffer kan give falsk forhøjede værdier. Kontakt den udførende KBA, hvis streptavidin-antistoffer mistænkes.

  
Molvægt

150 000


Variation på analyseresultat

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

28 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 42 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato
2021-01-29


 
09.02.2021