Albumin;Plv, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

19674

SP: NPU19674

 

Kortnavn

Albumin;Plv

 

Synonym

Pleura albumin

 

Analyseforkortelse

Alb_Plv


IUPAC

NPU19674 Plv(spec.)—Albumin; massek. = ? g/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551


Udføres

Mandag - fredag.

De klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Pleura

Glastype: Heparin-glas 

Mængde: 1 ml pleura 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

Centrifugeres inden analysering

Opbevaring efter adskillelse:

1 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Pleuravæske kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Hæmolyse, koagler

 


Referenceinterval

Intet

 

 

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Terapeutisk pleuracentese: Udføres ved symptomgivende pleuraansamling, f.eks. dyspnø, smerter eller feber som ved stor pleuraeffusion, haemothorax og pleuraempyem.
Årsager til ekssudat: Infektion, pleurapneumoni med parapneumonisk ekssudat eller pleuraempyem, tuberkuløs pleurit, primær eller sekundær malign sygdom i lunger eller pleura, lungeinfarkt forårsaget af lungeemboli, immunbindevævssygdom og pancreatitis.
Årsager til transsudat: Hjerteinsufficiens, ofte venstresidig, levercirrose med ascites og nyreinsufficiens.
Kontraindikation: Svær respirationsinsufficiens, hvor iatrogen pneumothorax vil være livstruende. 

 

Medicinsk baggrund

Biologisk variation. Proteinsammensætning i normal pleuravæske svarer til plasma, dog med lavere koncentration af højmolekylære proteiner her i blandt fibrinogen.

 

Tolkning

Albumin i pleuravæske vurderes i forhold til vædier i plasma. Den såkaldte serum-pleuravæske albumin gradient der beregnes som Albumin;P - albumin;Plv kan være nyttig til at skelne transsudat og ekssudat. Er gradienten >12 g/L tyder det på trassudat og <12 g/L tyder på ekssudat (Dansk Lungemedicinsk Selskab, retningslinje for pleuraeffusion, 2019).

 

Molvægt

66458

 

Revideret

2020-12-08


 
08.12.2020