Albumin;Plv, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

19674

SP: NPU19674

 

Kortnavn

Albumin;Plv

 

Synonym

Pleura albumin

 

Analyseforkortelse

Alb_Plv


IUPAC

NPU19674 Plv(spec.)—Albumin; massek. = ? g/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551


Udføres

Mandag - fredag.

De klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland

 

Svartider

Analysen er en kemisk analyse. Se venligst svartider, DOK 597944

 

Prøvemateriale

Pleura

Glastype: Heparin-glas 

Mængde: 1 ml pleura 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

Centrifugeres inden analysering

Opbevaring efter adskillelse:

1 døgn ved 20 °C, 3 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Pleuravæske kan sendes som Q-mærket post

Interferens:

Hæmolyse, koagler

 


Referenceinterval

0 – 11,3 g/L*

(sv. t. 0 - 170 µmol/L)

 

*VEST

 

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Terapeutisk pleuracentese: Udføres ved symptomgivende pleuraansamling, f.eks. dyspnø, smerter eller feber som ved stor pleuraeffusion, haemothorax og pleuraempyem.
Årsager til ekssudat: Infektion, pleurapneumoni med parapneumonisk ekssudat eller pleuraempyem, tuberkuløs pleurit, primær eller sekundær malign sygdom i lunger eller pleura, lungeinfarkt forårsaget af lungeemboli, immunbindevævssygdom og pancreatitis.
Årsager til transsudat: Hjerteinsufficiens, ofte venstresidig, levercirrose med ascites og nyreinsufficiens.
Kontraindikation: Svær respirationsinsufficiens, hvor iatrogen pneumothorax vil være livstruende. 

 

Medicinsk baggrund

Biologisk variation. Proteinsammensætning i normal pleuravæske svarer til plasma, dog med lavere koncentration af højmolekylære proteiner her i blandt fibrinogen.

 

Tolkning

Værdier udenfor referenceinterval: Hyppigst er infektion, cancer, inkompensation, eventuelt TB, mesoteliom, lungeemboli, SLE, RA, nefrotisk syndrom, levercirrhose, pancreatit, subfrenisk absces, ovarietumor, asbesteks-position, myxødem, sarkoidose, hæmothorax, koronar bypass (CABG). 

Protein og albumin vurderes i forhold til værdier i plasma. Over: Ekssudater (Protein > 30 g/L; albumin > 11,3 g/L) anses for at være karakteristiske for inflammatoriske tilstande med øget kapillærpermeabilitet. Ved transsudater (Protein < 30 g/L, albumin < 11,3 g/L) er årsagen et øget hydrostatisk tryk, som ved kongestiv hjertelidelse eller en nedsættelse af blodets kolloidosmotiske tryk (hypoalbuminemi), som ved nefrotisk syndrom og levercirrose.

 

Molvægt

66458

 

Revideret

2019-07-10


 
10.07.2019