Albumin;Asc, KBA

 

Kvantitetsnummer

19671

SP: NPU19671

 

Kortnavn

Albumin;Asc

 

Synonym

Ascites albumin

 

Analyseforkortelse

Alb_Asc

 

IUPAC

NPU19671 Asc-Albumin; massek. = ? g/l

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Region Sjælland

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider DOK 597944

 

Prøvemateriale

Ascites

Glastype:Heparin-glas 

Mængde: 1 ml ascitesvæske 

 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

Centrifugeres inden analysering

Opbevaring efter adskillelse:

1 døgn ved 20 °C,3 døgn ved 4 °C, 3 mdr. ved -20 °C

Forsendelse:

Ascitesvæske kan sendes som Q-mærket post.

Interferens:

Ingen

 


Referenceinterval

Ingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om portal hypertension hos patienter med kendt levercirrhose. 

 

Medicinsk baggrund

Ascites er en ophobning af væske i bughulen.

Ved mistanke om infektion: Bestemmelse af leukocyttal, differentialtælling,

albuminkoncentration, hvor der til sammenligning måles

plasma albumin.

    

Tolkning

Forholdet mellem ascites albumin og plasma albumin sammenlignes.

Lav albuminkoncentration ses ved cirrose og korrelerer med risikoen for spontan bakteriel peritonit.

Under tolkning tilføjes:
Måling af serum-ascites albumin gradient (SAAG) kan anvendes ved uklar årsag til ascites. SAAG> 11 g per liter skyldes med høj sikkerhed ascitesdannelsen pga. portal hypertension ( jf. DSGH’s guideline: Ascites, bakteriel peritonitis, hepatorenalt syndrom og hyponatriæmi ved levercirrose: diagnostik og behandling).

 

Molvægt

66458

 

Revideret

2020-12-08


 
08.12.2020