Toxoplasmose - NPU12259, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og Tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode
 
1) Princip
Påvisning af IgG og IgM antistoffer mod Toxoplasma gondii med et immunologisk assay.
 
2) Indikation

Mistanke om akut infektion med Toxoplasma gondii.

Bestemmelse af immunstatus.
Klinisk indikation bedes angivet. Generel screening af gravide er IKKE indiceret. Se nedenfor om særlig erhvervsrisiko i forbindelse med graviditeten.

 


 
3) Fremgangsmåde

- Glastype: Gelglas

- Mængde: 4 ml blod eller 2 ml serum. Kan ikke udføres på hæmolyserede prøver.
- Opbevaring: Køleskab (4°C)
- Forsendelse: Prøven sendes til KMA via transportordning mellem sygehusene eller via prøveafhentningsordning fra praksis.


 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse sygehus.
 
5) Svar og Tolkning

Svarafgivelse: Analysen udføres 1 gang ugentligt og besvares som:

- Negativ

- Grænseværdi, tvivlsom positiv reaktion

- Positiv

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning:

Toxoplasmose

IgM

Toxoplasmose

IgG

Klinisk konklusion
Negativ Negativ Ikke inficeret med Toxoplasma gondii eller i inkubationsfasen
Positiv Positiv Akut eller nylig overstået infektion med Toxoplasma gondii
Negativ Positiv Tidligere infektion med Toxoplasma gondii


IgG antistoffer bliver positive 2-3 uger efter smitte og er positive resten af livet.
IgM antistoffer optræder ca. 1 uge efter smitte og er positive i op til 12 måneder. Falsk positive IgM resultater forekommer.

Ved positiv IgM hos en gravid udføres supplerende undersøgelser på Statens Seruminstitut.

I Danmark behandler man kun gravide, hvor det med sikkerhed er fastslået at fostret er smittet. Dette gøres ved en PCR undersøgelse af en fostervandsprøve. Der må ikke tages nogen terapeutisk konsekvens på baggrund af serologi alene.


 
6) Bemærkninger

Toxoplasmose findes over hele kloden, i Danmark har 30% af voksne i 30-års alderen antistoffer. Hos personer med normalt immunforsvar er de fleste infektioner asymptomatiske. Kun 10% af patienter med Toxoplasmose udvikler symptomer. Dette vil hyppigst være uøm lymfadenit eventuelt ledsaget af træthed, febrilia eller et mononucleose lignende billede. Men mere udtalt mononucleose lignede sygdom kan ses. Sygdommen er godartet og selvlimiterende, men parasitten persisterer i kroppen og infektionen kan reaktiveres ved AIDS eller hos andre immunsupprimerede patienter. Ved akut infektion (også asymptomatisk ) hos gravide er der risiko for fosterskader. Alvorlige fosterskader kan ses ved infektion i første trimester.

 

Forebyggelse

Smitte med toxoplasmose kan forebygges ved passende håndtering af råt kød, grøntsager med jord og kattebakker. Gravide bør vejledes om disse forholdsregler tidligt i graviditeten. Hvis der er  positiv IgM (bekræftet ved udvidet undersøgelse på Serumsinstituttet) skal patienten henvises til gynækologisk afdeling. Screening for medfødt toxoplasmose af alle nyfødte ophørte pr. 1. august 2007 pga. manglende dokumentation af, at behandlingen er virksom i forhold til senere opståede komplikationer som følge af medfødt toxoplasmose.

 

Gode råd om hvordan man kan undgå smitte med toxoplasmose,
specielt til den seronegative gravide:
- Undgå indtagelse af råt eller ikke gennemstegt kød.
- Vigtigt at have god hånd- og køkkenhygeine.
- Undgå at smage på fars ved madlavning.
- Vask grønsager og frugt grundigt
- Benyt handsker ved kontakt med jord eller vask hænderne grundigt efterfølgende.
- Undgå upasteuriseret mælk
- Undgå direkte kontakt med kattebakke, lad en anden person tømme og skolde bakken hver dag

 

Arbejdsbetinget risiko ved graviditet
Gravide, der er i kontakt med dyr, kan være udsatte for smitte, hvis kontakten med dyrene ikke foregår fornuftigt, fx ved brug af handsker, eller hvis hygiejnen ikke er i orden, fx omhyggelig håndvask. De udsatte kan fx være dyrlæger, dyrlægeassistenter, slagteriarbejdere, beskæftigede inden for landbrug og kennelpersonale.

Hvis en blodprøve har fastslået immunitet over for toxoplasmose, kan den gravide ikke blive smittet

 

Litteratur og supplerende læsning
Svangreomsorg. Retningslinier og redegørelse, Sundhedsstyrelsen 1998.
Gravides og ammendes arbejdsmiljø At-vejledning A.1.8 Januar 2009

Toxoplasmose. Statens Serum Institut: https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/toxoplasmose
Lebech M et al. Lancet 1999;353;1834-7.
Andersen et al. Opfølgning af Børn født med medfødt toxoplasmose. Ugeskr Læger 2001;163:6292.


 
7) NPU-kode
NPU12259 P—Toxoplasma gondii; arb.k.(0 1) = ?
 
24.10.2019