Kreatinin; P, KBA

 

Kvantitetsnummer

4998

SP-nr.: NPU4998

 

Kortnavn

Kreatinin;P


Synonym

Creatinin


Analyseforkortelse

Krea


IUPAC

NPU04998 P—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551


Udføres

Dagligt

De Klinisk Biokemisk Afdelinger alle laboratorier i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum/plasma

 

Glastype:

Afhentningsordning: Heparin-gelglas

Forsendelse: Gelglas eller tørglas

 

Mængde:

4 ml fuldblod/2 ml serum/plasma

 

Interferens:

Er patienten i behandling med præparater indeholdende N-acetylcystein, kan der måles falsk for lave værdier ved nogle enzymatiske metoder (Siemens Dimension Vista). Prøvetagningen bør da ske umiddelbart før tidspunktet for næste dosis.

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:  Holdbarhed i 3 døgn i fuldblod 
Centrifugeres og adskilles inden: 3 døgn 

Opbevaring:

1 uge ved 20 °C, 1 uge ved 4 °C og 3 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. 


Referenceinterval

Køn

Fra alder(≥) 

Til alder (<) 

Interval

Enhed

Børn

0 d

1 d

37 - 81

µmol/L

1 d

3 d

29 - 69

µmol/L

  3 d 7 d 21 - 58

µmol/L

  7 d 14 d 21 - 46

µmol/L

  14 d 2 mdr. 17 - 41

µmol/L 

 

2 mdr.

1 år

14 - 34

µmol/L

 

1 år

3 år

15 - 31

µmol/L

 

3 år

5 år 

23 - 37  

µmol/L

Kvinder

5 år

9 år

28 - 50

µmol/L

 

9 år

11 år 

32 - 58

µmol/L

 

11 år

14 år

34 - 62  

µmol/L

 

14 år

18 år

41 - 80  

µmol/L

 

18 år

 

45 - 90  

µmol/L

Mænd

5 år 

9 år

26 - 49

µmol/L

 

9 år 

11 år

31 - 59 

µmol/L

  11 år 14 år 39 - 68

µmol/L

  14 år 18 år 52 - 93

µmol/L

  18 år   60 - 105

µmol/L

 

Indikation

Vurdering af nyrefunktion.

 

Medicinsk baggrund

Kreatin syntetiseres i nyrer, lever og pankreas. Kreatin transporteres herfra via blodbanen til andre organer herunder muskler og hjerne, hvor det under medvirken af kreatinkinase fosforyleres til fosfokreatin, der anvendes som energikilde i vævet. En lille del af kreatinen i muskelvævet (1-2% pr. dag) omdannes spontant og irreversibelt til kreatinin. Den mængde kreatinin, der produceres pr. tidsenhed er således relateret til muskelmassen og dermed konstant hos den enkelte. Kreatinin filtreres frit i nyrernes glomeruli og undergår normalt ikke tubulær sekretion eller reabsorption i større omfang.

Ofte anvendes derfor alene sammenholdt P-Kreatinin med et referenceinterval til vurdering af nyrefunktionen. Ved denne fremgangsmåde er det en forudsætning, at man kan vurdere patientens kreatininproduktion og ekstrarenale udskillelse. Inddragelse af kreatininproduktionen bliver i et vist omfang imødegået ved at sammenholde P-kreatininværdien med kønsmatchede referenceintervaller, idet man herved forsøger at korrigere for varierende muskelmasse mellem køn. P-kreatinin holder sig ofte konstant hele voksenlivet igennem på trods af den fysiologisk faldende muskelmasse og deraf følgende faldende kreatininproduktion. Det skyldes, at man normalt ser en samtidig faldende GFR med alderen.


Tolkning

Forhøjede værdier ses ved nedsat glomerulær filtrationshastighed, uanset om den skyldes prærenale, renale eller postrenale årsager.

 

Blandt fejlkilderne ved tolkning af kreatinin værdierne er:

  • Stort kødindtag, især kød behandlet ved høje temperaturer i længere tid, vil medføre stigning i P-kreatinin.
  • Indtagelse af kreatin som kosttilskud.
  • Ekstrarenal udskillelse af kreatinin via tarmen. Ved normale plasmakoncentrationer af kreatinin passerer kun en ubetydelig mængde kreatinin over tarmvæggen. Ved stigende koncentration bliver denne mængde betydelig og inducerer kreatinaseaktivitet i tarmens bakterieflora. Det er estimeret at mellem 16% og 66% af den dannede kreatinin hos uræmiske patienter udskilles ekstrarenalt via tarmen.
  • Nedsat kreatinin dannelse. Kreatinindannelsen falder under stigende Phospho-kreatin-koncentration.
  • Patienter med nedsat muskelmasse f.eks. pga. rheumatoid artrit, længerevarende kortisolbehandling, lammelser, amputation eller malnutrition vil have en lavere kreatinindannelse end svarende til køn og alder.

 

Inden for de senere år har flere videnskabelige selskaber anbefalet beregning af en estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) på basis af P-kreatinin ved brug af empirisk udviklede formler til vurdering af nyrefunktion i den daglige klinik. Det er almindeligt accepteret, at det er et bedre mål for nyrefunktion end P-kreatinin alene – se denne.

 

Molvægt

113,12 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 77 µmol/L

Niveau 170 µmol/L

Niveau 593 µmol/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

13,9 %

9,3 %

9,2 %

Biologisk variation (intraindividuel)

6,0 %


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

25 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-07-06


 
05.08.2020