eGFR / 1,73m²(CKD-EPI), KBA

 

Analyseforkortelse

eGFR


IUPAC

DNK35302 Nyre—Glomerulær filtration; vol.hast.(ovfl.=1,73 m²; CKD-EPIkrea; DSKB-DNS-DPS 2015) = ? mL/min

(Erstatter DNK35131)


Udføres

Dagligt

Alle laboratorier Klinisk Biokemi i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale
Se LMV for Kreatinin;P


Referenceinterval

Beregnes kun hos patienter med alder ≥ 17 år.

 

Aktionsgrænsen er  < 60 mL/min/1,73m2

Ved resultat > 90 mL/min/1,73m2 svares dette i stedet for den beregnede værdi.

 

Indikation

Vurdering af nyrefunktion.

 

Medicinsk baggrund

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab anbefaler brug af en beregnet estimeret glomerulær filtrationsrate (eGFR) på basis af P-kreatinin til vurdering af nyrefunktion i den daglige klinik, da det er almindeligt accepteret, at det er et bedre mål for nyrefunktion end P-kreatinin alene. Endvidere bør eGFR erstatte kreatinin clearance, som mål for GFR.  

 

Tidligere (DNK35131) beregnede vi i Region Sjælland eGFR med den forkortede 4-variable MDRD formel uden racekorrektion:

eGFR (mL/min/1,73m2) = 175 x (Krea/88,4)-1,154 x (alder)-0,203 x (0,742 hvis kvinde)

Krea = kreatinin i μmol/L

alder i år

 

Fra og med 4. juli 2016 benytter vi CKD-EPI formlen (november 2009):

 

eGFR = 141 x min(Krea/k;1)a x max(Krea/k;1)-1,209 x 0,993Alder x 1,018[hvis kvinde]

 

k = 61,9 µmol/L hvis kvinde

k = 79,6 µmol/L hvis mand

 

a = -0,329 hvis kvinde

a = -0,411 hvis mand

 

min(x;y): den mindste værdi af x og y

max(x;y): den højeste værdi af x og y

 

Krea = plasma kreatinin i µmol/L

Alder i år

 

Ref: Levey AS, Stevens LA, et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med. 2009; 150:604-612

 

 


Tolkning

Tilstande hvor eGFR kan være upålidelig:

  • Patienter med afvigende muskelmasse i forhold til køn og alder (amputerede, lammelser, muskelsygdomme, bodybuildere).
  • Patienter med lav bodymass index (< 18,5 kg/m2).
  • Patienter med høj/lav alder.
  • Patienter med højt/lavt indtag af kød (veganere, vegetarer).
  • Patienter, der indtager kreatin som kosttilskud.
  • Patienter med hurtigt ændrende nyrefunktion.
  • Gravide.
  • Patienter af ikke kaukasisk herkomst (for afroamerikanere ganges eGFR yderligere med en faktor 1,159).

Den kliniske bedømmelse af patienten er derfor meget vigtig i forbindelse med vurdering af en eGFR. 

 

Omregningsfaktor

mg/dL omregnes til µmol/L ved at gange med 88,4

 

Dato

2020-01-20 232279 Kreatinin;P


Bilag:
1, DSKB rapport
20.01.2020