Immunglobulin E;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Analysenummer

56406

SP: NPU02482

  

Kortnavn

Immunglobulin E;P


Synonym

Total IgE

Plasma IgE

 
IUPAC

NPU56406 P—Immunglobulin E; arb.stofk.(IS 11/234; proc.) = ? × 10³ IU/L


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

  

Udføres

Klinisk Biokemi Slagelse, Roskilde

 

Prøvemateriale

Serum

  

Glastype:

Serum gelglas, evt tørglas

  

Mængde:

Min. mængde 0,5 mL

 

Prøvebehandling

Centrifugeres inden:

 

7 døgn efter prøvetagning
Opbevaring efter adskillelse:7 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C, 6 mdr. ved -20 °C.

 

Forsendelse:


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som almindelig post.

 

Interferens:

 

Stærk hæmolyse forhindrer analysering.

 

Referenceinterval

Fra alder(≥)  Til alder (<)  Interval
0 dage  14 dage 0 -   2 kU/L
14 dage 1 år 0 -  15 kU/L
1 år 6 år 0 - 100 kU/L
6 år 0 - 150 kU/L

Kilde: VEST

 

Indikation/Medicinsk baggrund

Ved mistanke om allergi over for et eller flere allergener er undersøgelse af allergenspecifikt IgE et bedre diagnostisk hjælpemiddel.

Indikationerne for rekvisition er ganske snævre og et betydeligt beløb kunne spares, hvis de blev fulgt.
Atopisk dermatitis: P-IgE bør måles én gang i forløbet - men det tjener intet formål at gentage målingen.
Allergiudredning ved patienter med atopisk dermatitis: Hvis anamnese, objektiv undersøgelse og priktest ikke giver diagnosen, kan det være hensigtsmæssigt at måle P-IgE sammen med P-Allergenspecifikt IgE. Det gælder især ved mistanke om fødevareoverfølsomhed af hensyn til serologisk krydsreaktion mellem pollen og fødevarer. Udredningen må betegnes som en specialistopgave.
Infestation med parasitter: Her ses forhøjet P-IgE sammen med forhøjet koncentration af B-Eosinophilocytter.
Bestemmelse af P-IgE har således ikke en plads i den specifikke allergidiagnostik.
Ved mistanke om allergi over for et eller flere allergener er undersøgelse af allergenspecifikt IgE et bedre diagnostisk hjælpemiddel.


Tolkning

Atopisk dermatitis og helminthiasis kan give meget forhøjede værdier (>5000 kU/L ).

 

Molvægt
160.000

 

Variation på analyseresultater

Ekspanderet usikkerhed (2 X CV%teknisk)

25 %

Biologisk variation (intraindividuel)

5,9 %

 

Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

 38 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato
2020-02-10


 
10.02.2020