Inhalationspanel-IgE;P Astma-Konjunktivitis-Rhinitis, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis i Holbæk/Nykøbing F./Næstved/Slagelse/Ringsted-området 

Se i stedet Allergiudredning på de klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

  

Kvantitetsnummer

57691

SP: NPU57691

   

Kortnavn

Inhalationsantigenpanel-IgE;P


Synonym

Phadiatop

Inhalationsallergener;allergi

  

Analyseforkortelse

Phad

  

IUPAC

NPU57691 P—Inhalationsantigen-antistof(IgE); arb.stofk.((t3, g6, w6, e1, e5 ,d1, e3, m2, d2, t9, w19); proc.) = ? (p.d.e.)

  
Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

   

Udføres

3-5 gange om ugen på hverdage.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger på Slagelse Sygehus og Sjællands Universitets Hospital Roskilde.

 

Vi gør opmærksom på, at serum-prøver til allergiudredning gemmes i fryser i 1 måned. Det er i denne periode muligt at efterbestille analyse for yderligere specifikke allergener telefonisk ved henvendelse til den udførende afdeling:

  • Prøver taget i Holbæk/Nykøbing F./Næstved/Slagelse/Ringsted-området, dvs. det tidligere Vestsjællands Amt og i det tidligere Storstrøms Amt bortset fra en del af Faxe/Stevns-området analyseres i Klinisk biokemisk afd. Slagelse, tlf. 5855 9462. 

    

  • Prøver taget i Roskilde/Køge (SUH)-området, dvs. i det tidligere Roskilde Amt og i en del af Faxe/Stevns-området analyseres i Klinisk biokemisk afd. Roskilde, tlf. 4732 5634.

  

  

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Serum-gelglas, evt. tørglas.

  

Mængde:

40 µL serum pr. allergen (minimum 0,5 mL)

  

Prøveopbevaring     

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 7 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 7 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved

 -20 °C

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres

 Prøven sendes som Q-mærket post

 Interferens: Stærk hæmolyse forhindrer analysering

 

 

Referenceinterval

<0,35 kU/L

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS 

  

Ringegrænser

Ingen

  

Indikation

Analysen udføres ved klinisk og anamnestisk mistanke om IgE-medieret luftvejsallergi (Type I) hos voksne og børn >5 år (forårsaget af pollen, dyr eller husstøvmider).

 

Medicinsk baggrund

De to mest almindelige typer af allergiske reaktioner er Type I og Type IV. Type I er en IgE-medieret reaktion med dannelse af allergenspecifikke antistoffer, som kan krydsbindes til et allergen og udløse en allergisk reaktion med frigivelse af histamin mv. Type IV er en celle-medieret form for allergi, hvor specifikke T-celler genkender allergener og udløser et inflammatorisk respons (hyppigst i huden).

  

Astma, konjunktivitis og rhinitis skyldes ofte IgE-medieret allergi (Type I), men lignende symptomer kan forekomme, uden at det er muligt at påvise specifik IgE hos patienten. Allergener som hyppigst udløser luftvejssymptomer (i Danmark) er i prioriteret rækkefølge; pollen, dyr og husstøvmider.

  

Ved pollenallergi kan man også få allergiske symptomer, når man spiser visse fødevarer. Kroppen reagerer, fordi den ikke kan skelne mellem de allergifremkaldende stoffer i pollen og lignende stoffer i fødevarer. Det kaldes krydsreaktioner.

Ved kendt inhalationsallergi er det oftest ikke relevant at be- eller afkræfte krydsreaktivitet ved bestilling af de specifikke fødemiddel-analyser.

Se desuden Allergiudredning på de klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

   

Fødevarer der hyppigt giver krydsreaktioner ifm. pollenallergi se tabel herunder:
      

 

Tolkning

De allergener der screenes for er:

Birk (t3), Græs (g6), Gråbynke (w6), Husstøvmider (d1), Kat (e1), Hund (e5), Hest (e3).

Hvis panelet er positivt, udredes videre med analyse af de enkelte allergener. Herved udredes for de allergener, der almindeligvis udløser de pågældende symptomer.


Forekomsten af allergenspecifikke antistoffer (IgE) behøver ikke nødvendigvis at have klinisk betydning. Diagnosen allergi stilles kun, når anamnese og kliniske symptomer stemmer overens med forekomsten af allergenspecifikke antistoffer.

Ved IgE-medieret allergi kan udsættelse for pågældende allergen udløse voldsomme systemiske reaktioner, fx angioødem og anafylaktisk shock.


Molvægt

160.000

   

Variation på analyseresultat

Se Immunglobulin E (specifik);P

  

Dato

2020-08-21
     


 
28.09.2020