Inhalations+fødemid.panel-IgE;P + Torsk (f3)-IgE;P + Sojabønne (f14)-IgE;P Børn (<5 år) + GI-symptomer, KBA

 

Kvantitetsnummer 
210 (gruppe)

SP: NPU57692 + NPU13414 + NPU13386

  

Kortnavn

Inhalations+fødemid.panel-IgE;P

Torsk (f3)-IgE;P

Sojabønne (f14)-IgE;P

   

Synonym

Phadiatop infant + GI-symptomer

Inhalationsallergener (Børn <5 år)/gastrointestinale symptomer, allergi


Analyseforkortelse

Al børn2

  

IUPAC

Gruppen indeholder:

NPU57692 P—Inhalationsantigen+fødemiddel-antistof(IgE); arb.stofk.((f1; f2; f13; f24; e1; e5; d1; t3; g6; w1; w21); proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13414 P—Torsk-antistof(IgE); arb.stofk.(f3; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU13386 P—Sojabønne-antistof(IgE); arb.stofk.(f14; proc.) = ? (p.d.e.)

     

Udføres

3-5 gange om ugen på hverdage.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger på Slagelse Sygehus og Sjællands Universitets Hospital Roskilde.

 

Vi gør opmærksom på, at serum-prøver til allergiudredning gemmes i fryser i 1 måned. Det er i denne periode muligt at efterbestille analyse for yderligere specifikke allergener telefonisk ved henvendelse til den udførende afdeling:

  • Prøver taget i Holbæk/Nykøbing F./Næstved/Slagelse/Ringsted-området, dvs. det tidligere Vestsjællands Amt og i det tidligere Storstrøms Amt bortset fra en del af Faxe/Stevns-området analyseres i Klinisk biokemisk afd. Slagelse, tlf. 5855 9462.

 

  • Prøver taget i Roskilde/Køge (SUH)-området, dvs. i det tidligere Roskilde Amt og i en del af Faxe/Stevns-området analyseres i Klinisk biokemisk afd. Roskilde, tlf. 4732 5634.

  

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Serum-gelglas, evt. tørglas.

  

Mængde:

40 µL serum pr. allergen (minimum 0,5 mL)

  

Prøveopbevaring 

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 7 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 7 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved

 -20 °C

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres

 Prøven sendes som Q-mærket post

 Interferens: Stærk hæmolyse forhindrer analysering

  

Referenceinterval

<0,35 kU/L

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

  

Ringegrænser

Ingen

    

Indikation

Analysen udføres ved klinisk og anamnestisk mistanke om IgE-medieret allergi (Type I) hos børn <5 år, hvor der forekommer luftvejs- og/eller gastrointestinale symptomer. Ingen nedre aldersgrænse.

 

Medicinsk baggrund

De to mest almindelige typer af allergiske reaktioner er Type I og Type IV. Type I er en IgE-medieret reaktion med dannelse af allergenspecifikke antistoffer, som kan krydsbindes til et allergen og udløse en allergisk reaktion med frigivelse af histamin mv.

Type IV er en celle medieret form for allergi, hvor specifikke T-celler genkender allergener og udløser et inflammatorisk respons (hyppigst i huden).

Astma, konjunktivitis og rhinitis skyldes ofte IgE-medieret allergi (Type I), men lignende sympomer kan forekomme, uden det er muligt at påvise specifik IgE hos patienten.

Allergener som hyppigst udløser luftvejssymptomer (i Danmark) er i prioriteret rækkefølge; pollen, dyr og husstøvmider.

Hyppigste fødevareallergener er komælk, æg, jordnød (peanut) og fisk. Fødevareallergi er hyppigst hos børn. De fleste børn med komælksallergi vokser fra dette efter 3-års alderen.

 

Ved pollenallergi kan man også få allergiske symptomer, når man spiser visse fødevarer. Kroppen reagerer, fordi den ikke kan skelne mellem de allergifremkaldende stoffer i pollen og lignende stoffer i fødevarer. Det kaldes krydsreaktioner.

Ved kendt inhalationsallergi er det oftest ikke relevant at be- eller afkræfte krydsreaktivitet ved bestilling af de specifikke fødemiddel-analyser.

Se desuden Allergiudredning på de klinisk biokemiske afdelinger i Region Sjælland.

   

Fødevarer der hyppigt giver krydsreaktioner ifm. pollenallergi se tabel herunder:
      

  

Tolkning

Der screenes ved anvendelse af panelet ”Phadiatop Infant” suppleret med Torsk (f3) og Sojabønne (f14), som tilsammen inkluderer de allergener, der hyppigst giver fødemiddel-allergi.

 

Panelet ”Phadiatop Infant” indeholder:

Hønseæggehvide (f1), Komælk (f2), Jordnød (f13), Birk (t3), Eng-rottehale (græs-g6), Grå bynke (w6), Kat (e1), Hund (e5) og Husstøvmide (d1), Reje (f24), Bynkeambrosie (w1) og Springknap Judaica (w21).

 

Den primære udredning er en enkelt, samtidig screening for alle ovenstående allergener. Ved positivt udfald, udredes automatisk for de relevante enkelt-allergener. Herved dækkes de allergener, der almindeligvis udløser de pågældende symptomer. Der udredes IKKE automatisk for Reje (f24), Bynkeambrosie (w1), Grå bynke (w6), Springknap Judaica (w21).

  

Forekomsten af allergenspecifikke antistoffer (IgE) behøver ikke nødvendigvis at have klinisk betydning. Diagnosen allergi stilles kun, når anamnese og kliniske symptomer stemmer overens med forekomsten af allergenspecifikke antistoffer.
 
Ved IgE-medieret allergi kan udsættelse for pågældende allergen udløse voldsomme systemiske reaktioner, fx angioødem og anafylaktisk shock.


Molvægt

160.000

   

Variation på analyseresultat

Se Immunglobulin E (specifik);P


Dato

Revideret 2020-09-04


 

 

 

 

 

 

 


 
18.09.2020