Penicillin G (c1)-IgE;P, KBA

 

Kvantitetsnummer  

13321

SP: NPU13321

  

Kortnavn

Penicillin G (c1)-IgE;P

 

Synonym

Specifikt Immunglobulin E (Penicillin G)

 

IUPAC

NPU13321 P—Penicillin G-antistof; arb.stofk.(c1; proc.) = ? (p.d.e.)
  

Pris   

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres 

3-5 gange om ugen på hverdage.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Roskilde og Slagelse.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype: 

Serum-gelglas, evt. tørglas.

  

Mængde: 

40 µL serum pr. allergen (minimum 0,5 mL)

  

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

 

Holdbar 7 døgn i fuldblod ved 20-25 °C

 

Centrifugeres inden:

 

7 døgn efter prøvetagning
Opbevaring efter adskillelse:7 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C, 6 mdr. ved -20 °C.

 

Forsendelse:


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som almindelig post.

 

Referenceinterval

<0,1 kU/L

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

 

Ringegrænser

Ingen

  

Indikation

Analysen udføres ved klinisk mistanke om penicillinallergi. Det er vigtigt at skelne mellem almindelige - oftest gastrointestinale – bivirkninger og allergiske reaktioner. Førstnævnte bør ikke medføre udredning for penicillinallergi. I praksis foreslås prøvetagning 1 måned til 1 år efter en reaktion.

 

Medicinsk baggrund

Penicilliner består af en betalaktamring med sidekæder. Disse sidekæder bestemmer præparatets egenskaber fx penicilllinasestabilitet eller modstandsdygtighed for mavesyre. Der sker en vis metabolisering i leveren. Både penicilliner og metaboliseringsprodukter er små molekyler, der i vekslende grad bindes til proteiner og derved får en størrelse, så de kan fungere som allergener. Ved penicillinallergi kan der dannes IgE rettet både mod dele af den centrale ringstruktur og mod (dele af) sidekæderne eller metaboliseringsprodukterne. Det betyder, at nogle patienter reagerer mod alle typer penicillin (og andre betalaktamantibiotika), mens andre kun har reaktioner mod et eller få stoffer.

 

Tolkning

Specielt skal det fremhæves, at den specifikke IgE over for penicilliner kun kan bruges til at bekræfte en formodet penicillinallergi.
Lykkes det ikke at påvise sensibilisering, kan årsagen være at patienten ikke er overfølsom, at mekanismen ikke involverer IgE eller, at sensibiliseringen er rettet mod en metabolit. For at få afklaret dette, kan provokation (via allergolog) komme på tale, hvis der ikke er kontraindikationer herfor.

 

Molvægt

160 000

 

Variation på analyseresultat

Se Immunglobulin E (specifik);P

 

Dato

Revideret 2018-05-04


 
06.05.2018