Penicillin G (c1)-IgE;P, KBA

 

Kvantitetsnummer  

13321

SP: NPU13321

   
Kortnavn

Penicillin G (c1)-IgE;P

     
Synonym

Specifikt Immunglobulin E (Penicillin G)

  

Analyseforkortelse

IgE c1

     

IUPAC

NPU13321 P—Penicillin G-antistof; arb.stofk.(c1; proc.) = ? (p.d.e.)
  

Pris  

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  
Udføres

3-5 gange om ugen på hverdage.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Roskilde og Slagelse.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Serum-gelglas, evt. tørglas.

  

Mængde:

40 µL serum pr. allergen (minimum 0,5 mL)

  

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 7 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 7 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres

 Prøven sendes som Q-mærket post

 Interferens: Stærk hæmolyse forhindrer analysering


Referenceinterval

<0,1 kU/L

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

 

 

Ringegrænser

Ingen

  

Indikation

Analysen udføres ved klinisk mistanke om penicillinallergi. Det er vigtigt at skelne mellem almindelige - oftest gastrointestinale – bivirkninger og allergiske reaktioner. Førstnævnte bør ikke medføre udredning for penicillinallergi. I praksis foreslås prøvetagning 1 måned til 1 år efter en reaktion.


Medicinsk baggrund

Penicilliner består af en betalaktamring med sidekæder. Disse sidekæder bestemmer præparatets egenskaber fx penicilllinasestabilitet eller modstandsdygtighed for mavesyre. Der sker en vis metabolisering i leveren. Både penicilliner og metaboliseringsprodukter er små molekyler, der i vekslende grad bindes til proteiner og derved får en størrelse, så de kan fungere som allergener. Ved penicillinallergi kan der dannes IgE rettet både mod dele af den centrale ringstruktur og mod (dele af) sidekæderne eller metaboliseringsprodukterne. Det betyder, at nogle patienter reagerer mod alle typer penicillin (og andre betalaktamantibiotika), mens andre kun har reaktioner mod et eller få stoffer.

 

Tolkning

Specielt skal det fremhæves, at den specifikke IgE over for penicilliner kun kan bruges til at bekræfte en formodet penicillinallergi.
Lykkes det ikke at påvise sensibilisering, kan årsagen være at patienten ikke er overfølsom, at mekanismen ikke involverer IgE eller, at sensibiliseringen er rettet mod en metabolit. For at få afklaret dette, kan provokation (via allergolog) komme på tale, hvis der ikke er kontraindikationer herfor.


Molvægt

160 000


Variation på analyseresultat

Se Immunglobulin E (specifik);P


Dato

Revideret 2021-03-09


 
25.03.2021