Ampicilloyl (c5)-IgE;P, KBA

 

Analysenummer  

53982

SP: NPU53982

 

Kortnavn

Ampicilloyl (c5)-IgE;P

 

Synonym

Specifikt Immunglobulin E (Ampicillin)

 

IUPAC

NPU53982 P—Ampicilloyl-antistof(IgE); arb.stofk.(c5; proc.) = ? (p.d.e.)

Pris   

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  

Udføres 

Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse og Roskilde.

 

Prøvemateriale

Serum

Glastype: 

Serum gelglas, evt. tørglas.

Mængde: 40 µL serum pr. allergen (min. 0,5 mL)

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

Holdbarhed 1 uge ved 20-25 °C

Holdbarhed 1 uge ved 2-8 °C
Holdbarhed 6 mdr ved -20 °C

 

 

Forsendelse:

Serum eller gel-glas 

 

  

Interferens: 

Der er ingen fejlkilde ved lipæmi og icteri.

Stærk hæmolyse forhindrer analysering.

  

Referenceinterval

Metoden bestemmer allergenspecifikt immunglobulin E i serum eller plasma, udtrykt i kU/L.

 

< 0,1 kU/L

Negativ

 

> 0,1 kU/L

Positiv 

 

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Analysen udføres ved klinisk mistanke om penicillinallergi. Det er vigtigt at skelne mellem almindelige - oftest gastrointestinale – bivirkninger og allergiske reaktioner. Førstnævnte bør ikke medføre udredning for penicillinallergi.

 

Medicinsk baggrund

Penicilliner består af en betalaktam-ring med sidekæder. Disse sidekæder bestemmer præparatets egenskaber fx penicilllinase-stabilitet eller modstandsdygtighed for mavesyre. Der sker en vis metabolisering i leveren. Både penicilliner og metaboliseringsprodukter er små molekyler, der i vekslende grad bindes til proteiner og derved får en størrelse, så de kan fungere som allergener. Ved penicillinallergi kan der dannes IgE rettet både mod dele af den centrale ringstruktur og mod (dele af) sidekæderne eller metaboliseringsprodukterne. Det betyder, at nogle patienter reagerer mod alle typer penicillin (og andre betalaktam-antibiotika), mens andre kun har reaktioner mod et eller få stoffer.

 

Tolkning

Specielt skal det fremhæves, at den specifikke IgE over for penicilliner kun kan bruges til at bekræfte en formodet penicillinallergi.
Lykkes det ikke at påvise sensibilisering, kan årsagen være, at patienten ikke er overfølsom, at mekanismen ikke involverer IgE eller at sensibiliseringen er rettet mod en metabolit. For at få afklaret dette, kan provokation (via allergolog) komme på tale, hvis der ikke er kontraindikationer herfor.

  

Molvægt

160 000 kDa

  

Variation på analyseresultat

Se Immunglobulin E (specifik);P

 

Revideret

2019-02-21


 
21.02.2019