Amoxicilloyl (c6) IgE;P, KBA

 

Analysenummer  

53980

SP: NPU53980

  

Kortnavn

Amoxicilloyl (c6) IgE;P

  

Synonym

Specifikt Immunglobulin E (Amoxicillin)

Amoxicillin antistof (IgE)

Amoxicilloyl (c6) IgE

 

Analyseforkortelse 

IgE c6

 

IUPAC

NPU53980 P—Amoxicilloyl-antistof(IgE); arb.stofk.(c6; proc.) = ? (p.d.e.)
  

Pris 

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

   

Udføres 

Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse og Roskilde.

 

Prøvemateriale

Serum

Glastype: Serum gelglas, evt. tørglas.

Mængde: 40 µL serum pr. allergen (min. 0,5 mL)

 

Prøvebehandling

Opbevaring:

Holdbarhed 1 uge ved 20-25 °C

Holdbarhed 1 uge ved 2-8 °C
Holdbarhed 6 mdr. ved -20 °C

 

 

Forsendelse:

Serum eller gel-glas 

 

Interferens: 

Der er ingen fejlkilde ved lipæmi og icteri.

Stærk hæmolyse forhindrer analysering.

 

Referenceinterval

Metoden bestemmer allergenspecifikt immunglobulin E i serum eller plasma, udtrykt i kU/L.

< 0,1 kU/L

Negativ

 

> 0,1 kU/

Positiv 

 

Thermo Fisher Diagnostics ApS

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Analysen udføres ved klinisk mistanke om penicillinallergi. Det er vigtigt at skelne mellem almindelige - oftest gastrointestinale – bivirkninger og allergiske reaktioner. Førstnævnte bør ikke medføre udredning for penicillinallergi.

 

Medicinsk baggrund

Penicilliner består af en betalaktam-ring med sidekæder. Disse sidekæder bestemmer præparatets egenskaber fx penicilllinase-stabilitet eller modstandsdygtighed for mavesyre. Der sker en vis metabolisering i leveren. Både penicilliner og metaboliseringsprodukter er små molekyler, der i vekslende grad bindes til proteiner og derved får en størrelse, så de kan fungere som allergener. Ved penicillinallergi kan der dannes IgE rettet både mod dele af den centrale ringstruktur og mod (dele af) sidekæderne eller metaboliseringsprodukterne. Det betyder at nogle patienter reagerer mod alle typer penicillin (og andre betalaktam-antibiotika), mens andre kun har reaktioner mod et eller få stoffer.

 

Tolkning

Specielt skal det fremhæves, at den specifikke IgE over for penicilliner kun kan bruges til at bekræfte en formodet penicillinallergi.
Lykkes det ikke at påvise sensibilisering, kan årsagen være at patienten ikke er overfølsom, at mekanismen ikke involverer IgE eller, at sensibiliseringen er rettet mod en metabolit. For at få afklaret dette, kan provokation (via allergolog) komme på tale, hvis der ikke er kontraindikationer herfor.

 

Molvægt

160 000

 

Variation på analyseresultat

Se "Immunglobulin E (specifik);P"

 

Dato

Revideret 2018-05-22


 
23.05.2018