Bigift (i1)-IgE;P, KBA

 

Kvantitetsnummer:

13040

SP: NPU13040

  

Kortnavn

Bigift (i1)-IgE;P

 

Synonym

IgE i1

Specifikt Immunglobulin E (Bigift)

 

Analyseforkortelse

IgE i1


IUPAC

NPU13040 P—Bigift-antistof(IgE); arb.stofk.(i1; proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris   

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

   

Udføres 

Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse og Roskilde.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

Serum/ Li-heparin-plasma.

 

Glastype: 

Serum gelglas, evt. tørglas.

 

Mængde: 40 µL serum pr. allergen (min. 0,5 mL)

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed i 10 timer i fuldblod ved 21 °C

Opbevaring:

Holdbarhed 1 uge ved 20-25 °C

Holdbarhed 1 uge ved 2-8 °C

 

 

Forsendelse:

Serum eller gel-glas 

 

  

Interferens: 

Der er ingen fejlkilde ved lipæmi og icteri.

Stærk hæmolyse forhindrer analysering.

 

Referenceinterval

Metoden bestemmer allergenspecifikt immunglobulin E i serum eller plasma, udtrykt i kU/L.

< 0,1 kU/L

Negativ

 

> 0,1 kU/L

Positiv 

 

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Analysen udføres ved mistanke om bigift-allergi.

Kun personer med systemiske reaktioner bør allergitestes (se tolkning). Det anbefales at henvise direkte til udredning i specialistregi uden prøvetagning i almen praksis. Analysen bør foregå ca. 4 uger efter stikket.

 

Medicinsk baggrund

Den grundige anamnese er vigtig, da sværhedsgraden af tidligere reaktioner på insektstik er den vigtigste prognostiske faktor for fremtidige reaktioner. Differentialdiagnoser som angstreaktioner, hyperventilation og vasovagale symptomer søges udelukket. Kun personer med systemiske reaktioner bør allergitestes, for kun i denne gruppe kan allergi-vaccination evt. komme på tale. For andre er risikoen ved fremtidige stik - uanset udfaldet af de diagnostiske test – så beskeden, at testning ikke vil få nogen konsekvenser.

 

Tolkning

I normalbefolkningen kan der ses positive testresultater hos op mod 20 %, uden at dette har væsentlig prognostisk værdi. Børn og sædvanligvis også voksne med urticaria/kløe har som nævnt ovenfor ligeledes en så god prognose, at testning ikke får konsekvenser.

  

I de fleste tilfælde korrelerer koncentrationen af allergenspecifikt IgE med priktestresultatet, hvor førstnævnte dog synes at falde (over år) efter stikreaktionen. Ved negativt udfald af den ene test bør den anden derfor også udføres. Negativ test udelukker ikke allergi. Da tolkningen er vanskelig, betragtes udredning og behandling af bigiftallergi som en specialistopgave.

 

Molvægt

160 000

 

Variation på analyseresultat

Se Immunglobulin E (specifik); P-

  

Dato

2018-05-16


 
07.05.2018