Hvepsegift (i3)-IgE;P, KBA

 

Kvantitetsnummer  

13183

SP: NPU13183

  

Kortnavn

Hvepsegift (i3)-IgE;P

     
Synonym

Specifikt Immunglobulin E (Hvepsegift)

     

Analyseforkortelse

IgE i3

     

IUPAC

NPU13183 P—Hvepsegift-antistof(IgE); arb.stofk.(i3; proc.) = ? (p.d.e.)

  

Pris  

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  
Udføres

3-5 gange om ugen på hverdage.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Roskilde og Slagelse.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Serum-gelglas, evt. tørglas.

  

Mængde:

40 µL serum pr. allergen (minimum 0,5 mL)

  

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 7 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 7 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse:

 Prøven sendes som centrifugeret gelglas eller afpipetteres

 Prøven sendes som Q-mærket post

 Interferens: Stærk hæmolyse forhindrer analysering


Referenceinterval

<0,1 kU/L

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

  

Ringegrænser

Ingen

  

Indikation

Analysen udføres ved mistanke om hvepsegift-allergi.


Kun personer med systemiske reaktioner bør allergitestes (se tolkning). Det anbefales at henvise direkte til udredning i specialistregi uden prøvetagning i almen praksis. Analysen bør foregå ca. 4 uger efter stikket.

    

Medicinsk baggrund

Den grundige anamnese er vigtig, da sværhedsgraden af tidligere reaktioner på insektstik er den vigtigste prognostiske faktor for fremtidige reaktioner. Differentialdiagnoser som angstreaktioner, hyperventilation og vasovagale symptomer søges udelukket. Kun personer med systemiske reaktioner bør allergitestes, for kun i denne gruppe kan allergivaccination evt. komme på tale. For andre er risikoen ved fremtidige stik - uanset udfaldet af de diagnostiske test – så beskeden, at testning ikke vil få nogen konsekvenser.

   

Tolkning

I normalbefolkningen kan der ses positive testresultater hos op mod 20 %, uden at dette har væsentlig prognostisk værdi. Børn og sædvanligvis også voksne med urticaria/kløe har som nævnt ovenfor ligeledes en så god prognose, at testning ikke får konsekvenser.


I de fleste tilfælde korrelerer koncentrationen af allergenspecifikt IgE med priktestresultatet, hvor førstnævnte dog synes at falde (over år) efter stikreaktionen. Ved negativt udfald af den ene test bør den anden derfor også udføres. Negativ test udelukker ikke allergi. 


Da tolkningen er vanskelig, betragtes udredning og behandling af hvepsegiftallergi som en specialistopgave.

   

Molvægt

160 000


Variation på analyseresultat

Se Immunglobulin E (specifik);P


Dato

Revideret 2021-06-22


 
22.06.2021