Hvepsegift (i3)-IgE;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

13183

SP: NPU13183

 

Kortnavn

Hvepsegift (i3)-IgE;P

 

Synonym

IgE i3

Specifikt Immunglobulin E (Hvepsegift)

 

IUPAC

NPU13183 P—Hvepsegift-antistof(IgE); arb.stofk.(i3; proc.) = ? (p.d.e.)
    

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551.

     

Udføres 

3-5 gange om ugen på hverdage.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Roskilde og Slagelse.

 

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype: 

Serum-gelglas, evt. tørglas.

  

Mængde: 

40 µL serum pr. allergen (minimum 0,5 mL)

  

Prøvebehandling

Afhentningsordning:

 

Holdbar 7 døgn i fuldblod ved 20-25 °C

 

Centrifugeres inden:

 

7 døgn efter prøvetagning
Opbevaring efter adskillelse:7 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C, 6 mdr. ved -20 °C.

 

Forsendelse:


Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan sendes som almindelig post.

 

Interferens:

 

Stærk hæmolyse forhindrer analysering.

 

Referenceinterval

<0,1 kU/L

Kilde: Thermo Fisher Diagnostics ApS

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Analysen udføres ved mistanke om hvepsegift-allergi.

Kun personer med systemiske reaktioner bør allergitestes (se tolkning). Det anbefales at henvise direkte til udredning i specialistregi uden prøvetagning i almen praksis. Analysen bør foregå ca. 4 uger efter stikket.

 

Medicinsk baggrund

Den grundige anamnese er vigtig, da sværhedsgraden af tidligere reaktioner på insektstik er den vigtigste prognostiske faktor for fremtidige reaktioner. Differentialdiagnoser som angstreaktioner, hyperventilation og vasovagale symptomer søges udelukket. Kun personer med systemiske reaktioner bør allergitestes, for kun i denne gruppe kan allergivaccination evt. komme på tale. For andre er risikoen ved fremtidige stik - uanset udfaldet af de diagnostiske test – så beskeden, at testning ikke vil få nogen konsekvenser.

 

Tolkning

I normalbefolkningen kan der ses positive testresultater hos op mod 20 %, uden at dette har væsentlig prognostisk værdi. Børn og sædvanligvis også voksne med urticaria/kløe har som nævnt ovenfor ligeledes en så god prognose, at testning ikke får konsekvenser.

I de fleste tilfælde korrelerer koncentrationen af allergenspecifikt IgE med priktestresultatet, hvor førstnævnte dog synes at falde (over år) efter stikreaktionen. Ved negativt udfald af den ene test bør den anden derfor også udføres. Negativ test udelukker ikke allergi. 

Da tolkningen er vanskelig, betragtes udredning og behandling af hvepsegiftallergi som en specialistopgave.

 

Molvægt

160.000

   

Variation på analyseresultat

Se Immunglobulin E (specifik);P

 

Dato

Revideret 2018-05-04 
07.05.2018