Paracetamol;P, KBA

 

Kortnavn

Paracetamol

 

Analysenummer

16789

SPnr: NPU16789

 

Synonym

Acetaminophen

 

Analyseforkortelse

Paracetamol


IUPAC

NPU16789 P—Paracetamol; stofk. = ? mmol/l
 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK548551

 

Udføres

Klinisk biokemisk afdelinger i Slagelse, Roskilde, Køge, Nykøbing F, Holbæk.


Svares dagligt (svargruppe 1)


Prøvemateriale

Afhentningsordning:

Fuldblod

 

Forsendelse:

Serum

 

Glastype:

Afhentningsordning: Heparin-gelglas

Forsendelse: Gelglas eller tørglas

 

Mængde:

4 ml fuldblod/ minimum 0,5 ml serum

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning:  Holdbarhed i 8 timer i fuldblod.
Centrifugeres og adskilles inden:  8 timer

Opbevaring:

8 timer ved 20°C, 2 døgn ved 4°C og 4 uger ved -20°C

Forsendelse:

Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum/plasma kan sendes som almindelig post. 

 

Referenceinterval

Terapeutisk interval:
< 0,13 mmol/l.

 

Indikation
Mistanke om forgiftning med paracetamol

 

Medicinsk baggrund

Paracetamol er et amindeligt lægemiddel, der anvendes i mange sammenhænge på grund af stoffets smerte- og feberstillende egenskaber.

 

Tolkning

Toksiske koncentrationer:
> ca. 0,8 mmol/l (6 timer efter indtagelse),
> ca. 0,3 mmol/l (12 timer efter indtagelse),
Obs.: Tidsangivelser kan være usikre. Det anbefales at starte op straks med N-acetylcysteinbehandling ved mistanke om paracetamolforgiftning. 

 

Molvægt

151,16 g/mol

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

Niveau 0,1 mmol/l

Niveau 0,3 mmol/l

Niveau 0,9 mmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

12,0 %

6,3 %

6,3 %

Biologisk variation (intraindividuel)

UkendtBetydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

Dato

2020-08-14


 
13.10.2020