Cancer-antigen 125;P, KBA

 

Kvantitetsnummer

1448

SPnr: NPU01448

 

Kortnavn

Cancer-antigen 125;P

 

Synonym

CA 125, CA125, Cancer Antigen 125

 

Analyseforkortelse

CA125


IUPAC

NPU01448 P-Cancer-antigen 125; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)


Udføres

Klinisk biokemisk afdeling i Roskilde, Slagelse, Næstved og Holbæk. Svares dagligt (svargruppe 1)


Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

 

Plasma

 

Glastype:

Heparin-gelglas

 

Mængde:

Minimum ½ ml

 

Prøvebehandling

Afhentningsordning: Holdbarhed 8 timer i fuldblod ved 21°C.
Centrifugeres inden: 8 timer
Opbevaring efter adskillelse: 7 døgn ved 4°C, 9 mdr. ved -20°C.
Forsendelse:

Afpipetteret plasma kan sendes på køl eller nedfrosset afhængig af opbevaringstid.

Interferens: Udføres ikke på stærkt hæmolyseret, ikterisk eller lipæmisk prøvemateriale.

Pris

Se venligst prisoversigt DOK 548551

 

Referenceinterval

< 35,0 kU/L

 

Indikation

Postoperativ monitorering af patienter med gynækologiske cancertyper, især ovariecancer.

 

Medicinsk baggrund

Cancer-antigen 125 er et stort glykoproteinantigen (> 200kDa), som under fosterstadiet normalt dannes i coelomiskt epitel. Hos voksne er der normalt kun spor af CA125 i blodet. Anvendes ved mistanke om gynækologisk malign tumor diagnosticeret ved fx ultralyd, specielt ovariecancer. Postoperativ kontrol med henblik på behandlingseffekt/recidiv.

 

Tolkning

Analysen kan ikke anvendes som screening for ovariecancer. Ca-125 skal kun tages ved begrundet mistanke om ovariecancer (se Pakkeforløb for kræft i æggestokkene (sst.dk)). Ikke som led i en bred screening. Den er uspecifik. En forhøjelse uden symptomer er ikke mistænkelig.Normale værdier kan ses trods ovariecancer.

Talrige faktorer så som alder, race, menstruationscyklus og graviditet påvirker niveauet blandt raske kvinder. Andre faktorer så som ascites, nylige kirurgiske indgreb, indgift af muse antistoffer, tilstedeværelse af endogent producerede antistoffer, benigne gynækologiske tilstande samt lever, pancreas eller lungesygdom kan også påvirker niveauet.

Forhøjede værdier ses hos ca 80% af kvinder med ovariecancer og hos 2 - 9% af raske kvinder. 50% af kvinder med ovariecancer i stadium I og 98% af kvinder i stadium IV har forhøjet CA125. Forhøjede værdier kan også ses ved leversygdomme, ved endometriose og under graviditet. Analysen er mest velegnet til monitorering af postmenopausale kvinder med gynækologiske cancertyper.

En præoperativ forhøjet værdi viser at canceren producerer CA125. Ved recidiv ses stigende værdier. Analysen kan ikke anvendes diagnostisk.

En patientprøves målte CA125 værdi kan variere med den anvendte analyseprocedure. CA125 værdier målt på patientprøver ved hjælp af forskellige analyseprocedurer er derfor ikke direkte sammenlignelige. En patient bør derfor følges på samme laboratorium, og skifter patienten behandlende afdeling (samt laboratorium) bør patientprøven analyseres på begge laboratorier ved første opfølgning. Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter, der i store mængder indtager Biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

 

 

Variation på analyseresultat

Niveau 24,3 kU/L Niveau 69,3 kU/L
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk) 12,9 % 12,9 %
 Biologisk variation (intraindividuel) 24,7 % 24,7 %


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel* 71 %
* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

 

Dato

2020-08-14

 


 
28.01.2021