Cannabinoid + Cannabis/creatininiumRatio;U, KBA

 

BEMÆRK: DER UDSENDES ALTID REGNING FOR DENNE ANALYSE.

 

Kvantitetsnummer

8957 Cannabinoid: (indgår som en del af screening for rusmidler og kan ikke rekvireres separat)

36 Cannabis/CreatininiumRatio (indgår som en del af screening for rusmidler og kan ikke rekvireres separat). Kan ikke rekvireres via SP.

 

Kortnavn

Cannabinoler;U

 

Synonym

Hash, THC

 

Analyseforkortelse

Canna_U

 

IUPAC

NPU08957 U—Cannabinoid; er en kvalitativ test som opgives med arb.k.(proc) = 0 eller positiv

RSJ00036 U-Cannabis/CreatininiumRatio; stofRatio = µg/mmol

 

Pris

Cannabinoid + Cannabis/creatiniumRatio indgår som en del af "Screening for Rusmidler" kvantitetsnummer 354 (misbrug/behandlingskontrol), 452(til helbredsattest) og 453 (på Politiets foranledning).

Se venligst prisliste DOK 548551

 

Udføres
Klinisk Biokemisk afdeling Slagelse sygehus.
Udføres kun på hverdage.

 

Prøvemateriale

Urin
Glastype: 1 Spidsglas eller et tørglas med lysebrun prop.
Mængde: Minimum 2 ml

  

Prøvebehandling

Opbevaring: 3 døgn ved stuetemperatur, 7 døgn ved 4°C.
Forsendelse: Kan sendes som kvikpost, kuverten mærkes med Q eller afhentningsordningen hos praksis.
Forsendelsesemballage, rør til prøvetagning kan uden beregning rekvireres fra:
Klinisk biokemisk afdeling Slagelse Sygehus tlf. 58559462.

 

Rekvirering

Webreq: Analysegrupperne ligger i Webreq kun under Slagelse, derfor skal man  ændre laboratorium til ”Slagelse Sygehus KBA” og søge under "Urin og fæces". Prøverne sendes direkte til Klinisk Biokemisk Afdeling i Slagelse. Prøve og PTB kan sendes med transportkassen. Når man bestiller i Webreq, skal papirrekvisition (specialseddel) ikke udskrives.
Prøvemængde er 2 ml og kan håndteres, som andre urinprøver.


For de der ikke kan bestille elektronisk: Brug en papirrekvisition (specialseddel). Husk mærkning af glas og rekvisition med navn og CPR-nummer.
Sedlen ændres løbende, undgå derfor at printe et større lager.

Special rekvisition hentes i "Screening for Rusmidler - Bestilling af"

 

Referenceinterval

0 (negativ)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Formålet med undersøgelserne er at konstantere, om der er indtaget vanedannende medicin eller rusmidler. Analyserne udføres på urin, primært fordi koncentrationen af de indtagne stoffer og/eller deres nedbrydningsprodukter/metabolitter normalt er betydeligt større i urin end i blod.

Der udføres samtidigt bestemmelse af U-Creatinin,

U-Cannabis/CreatininiumRatioen eliminerer usikkerheden forbundet med varierende diurese, således at man bedre kan konstatere et eventuelt fald i den lange udskillelsesperiode.

 

Tolkning

Cannabinoid vil være positiv i flere dage ved en enkelt indtagelse. Ved længere tids brug kan svaret være positiv i måneder efter ophør, afhængig af indtagelsesfrekvens, dosis, personens stofskifte, alder, aktivitet, diæt og det indtagede stof.

Sker der en stigning i U-Cannabis/CreatininiumRatio, mellem to på hinanden følgende prøvetagninger, på mere end 50 % kan det tolkes som genoptaget brug.

Faldende værdier i U-Cannabis/CreatininumRatio, er tegn på at misbruget er aftagende.

 

Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

 

Cannabinol;U

 

Niveau 23 µg/L

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

116.4 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Cannabis/Kreatinin-ratio

 

Analyseusikkerhed

 

 

Niveau ca 5 µg/mmol

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

55,7 %

Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt


Betydende forskelle

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

2021-02-17

  
18.03.2021